Elevar i grunnskolen1. oktober 2016

Innhald

Arkiv for Elevar i grunnskolen - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. desember 2020 1. oktober 2020 1. oktober 2020
19. desember 2019 1. oktober 2019 1. oktober 2019
13. desember 2018 1. oktober 2018 1. oktober 2018
14. desember 2017 1. oktober 2017 1. oktober 2017
14. desember 2016 1. oktober 2016 Rekordmange elevar i private skolar
11. desember 2015 1. oktober 2015 Stor auke i elevtalet i Oslo og Akershus
12. desember 2014 1. oktober 2014 Færre elevar med spesialundervisning
13. desember 2013 1. oktober 2013 Stadig færre grunnskolar
14. desember 2012 1. oktober 2012 Auke i private grunnskolar
15. desember 2011 1. oktober 2011 3 000 grunnskolar i Noreg
18. februar 2011 1. oktober 2010 Talet på elevar med spesialundervisning aukar
28. april 2010 1. oktober 2009 13 prosent har nynorsk som målform
29. april 2009 1. oktober 2008 Færre grunnskolar
28. april 2008 1. oktober 2007 Færre grunnskolar
20. april 2007 1. oktober 2006 86 prosent har bokmål som målform

Arkiv for Elevar i grunnskolen - årleg, førebelse tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
17. desember 2020 1. oktober 2020 1. oktober 2020
19. desember 2019 1. oktober 2019 1. oktober 2019
13. desember 2018 1. oktober 2018 1. oktober 2018
14. desember 2017 1. oktober 2017 1. oktober 2017
14. desember 2016 1. oktober 2016 Rekordmange elevar i private skolar
11. desember 2015 1. oktober 2015 Stor auke i elevtalet i Oslo og Akershus
12. desember 2014 1. oktober 2014 Færre elevar med spesialundervisning
13. desember 2013 1. oktober 2013 Stadig færre grunnskolar
14. desember 2012 1. oktober 2012 Auke i private grunnskolar
15. desember 2011 1. oktober 2011 3 000 grunnskolar i Noreg
18. februar 2011 1. oktober 2010 Talet på elevar med spesialundervisning aukar
28. april 2010 1. oktober 2009 13 prosent har nynorsk som målform
29. april 2009 1. oktober 2008 Færre grunnskolar
28. april 2008 1. oktober 2007 Færre grunnskolar
20. april 2007 1. oktober 2006 86 prosent har bokmål som målform

For tidlegare publiseringer sjå også: Private grunnskoler og Grunnskoleopplæring - KOSTRA.