396203_not-searchable
/utdanning/statistikker/utgrs/aar
396203
statistikk
2019-12-19T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
utgrs, Elevar i grunnskolen, barneskolar, ungdomsskolar, kombinerte skolar, spesialundervisning, private skolar, skolestorleik, morsmålsopplæring, målform, bokmål, nynorsk, PC-tilgangGrunnskoler, KOSTRA, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
false

Elevar i grunnskolen1. oktober 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Grunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosent
2019Endring i prosentEndring i prosent
2018 - 20192009 - 2019
Grunnskolar i alt2 799-1,1-8,8
Private skolar2613,662,1
Offentlege skolar2 538-1,3-12,9
 
Elevar i alt636 2500,03,3
Elevar i private skolar27 0276,569,7
Elevar i offentlege skolar609 223-0,31,5