412595
/utdanning/statistikker/utdansatte/aar
412595
statistikk
2020-06-22T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Utdanning;Arbeid og lønn
no
utdansatte, Ansatte i barnehage og skole, Lærere, assistenter, barnehagelærere, videregående, grunnskole, voksenopplæringsinstitusjoner, ansatte, skoleledereArbeid og lønn, Grunnskoler, Utdanning, Sysselsetting, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Arbeid og lønn
true

Ansatte i barnehage og skole16. november 2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ansatte i barnehage og skole. Antall og kvinneandel.
2019
BarnehagerGrunnskolerVideregående skolerFagskolerVoksenopplærings-institusjoner
AntallKvinneandelAntallKvinneandelAntallKvinneandelAntallKvinneandelAntallKvinneandel
Alle ansatte96 00089,6113 70575,239 67258,42 82044,05 53174,7
Barnehage- / lærere32 01591,176 69974,626 75555,71 77637,83 91776,2
Ledere4 50391,96 04065,22 80254,935548,542470,5
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna57 16389,025 45778,63 10667,03876,355164,6
Øvrige ansatte2 3193,25 50978,17 00966,065156,463976,7