Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler2012/2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Innhold

Arkiv for Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. mai 2014 2012/2013 Halvparten av heltidsstudentene har full studieprogresjon
16. mai 2013 2011/2012 51 studiepoeng per heltidsstudent
8. mai 2012 2010/2011 43 studiepoeng per student
6. mai 2011 2009/2010 Færre uten studiepoeng
25. mai 2010 2008/2009 Ni av ti tar poeng
26. juni 2009 2007/2008 42 studiepoeng per student
24. juni 2008 2006/2007 Hver tredje student studerer for fullt
28. juni 2007 2005/2006 Kvinner avlegger flest studiepoeng
29. juni 2006 2004/2005 43 studiepoeng per student