166635_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/spuh/aar
166635_tabell
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Utdanning
no
true

Studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler2012/2013

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieårfullscreen-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieårexcel-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieårcsv-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår
Tabell 2Studiepoengproduksjon i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosent
Tabell 3Studiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, type institusjon og studieår. Prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, type institusjon og studieår. Prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, type institusjon og studieår. Prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, type institusjon og studieår. Prosent
Tabell 4Studiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, fagfelt og studieår. Prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, fagfelt og studieår. Prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, fagfelt og studieår. Prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn, fagfelt og studieår. Prosent
Tabell 5Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alderfullscreen-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alderexcel-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og aldercsv-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alder
Tabell 6Studiepoengproduksjon for studenter som er registrert per 1. oktober i studieåret , etter type utdanning, heltid/deltid og oppnådde studiepoeng i studieåret. Prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon for studenter som er registrert per 1. oktober i studieåret , etter type utdanning, heltid/deltid og oppnådde studiepoeng i studieåret. Prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon for studenter som er registrert per 1. oktober i studieåret , etter type utdanning, heltid/deltid og oppnådde studiepoeng i studieåret. Prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon for studenter som er registrert per 1. oktober i studieåret , etter type utdanning, heltid/deltid og oppnådde studiepoeng i studieåret. Prosent
Tabell 7Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter skoleslag, lærested og studieår. Absolutte tall og prosent
Tabell 8Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og type institusjon. Prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og type institusjon. Prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og type institusjon. Prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og type institusjon. Prosent
Tabell 9Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og fagfelt. Prosentfullscreen-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og fagfelt. Prosentexcel-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og fagfelt. Prosentcsv-iconStudiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter i høyere utdanning, etter studieår, kjønn og fagfelt. Prosent
Tabell 10Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alderfullscreen-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alderexcel-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og aldercsv-iconGjennomsnittlig studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter med oppnådde studiepoeng i høyere utdanning, etter studieår, type institusjon, kjønn og alder

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken