15732_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15732
Ulike kjønn - ulike interesser
statistikk
2004-05-06T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ulike kjønn - ulike interesser

I 2003 ble det rapportert i overkant av 20 000 deltakere som fullførte kurs i regi av tolv frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Totalt var det tilnærmet like mange menn som kvinner som fullførte kurs, men da det gjaldt valg av emne var det store forskjeller.

Fjernundervisning. Prosentandel kvinner og menn, etter hovedemne. 2003

De mest populære emnene hvis en regner med begge kjønn, var samfunnsfag med nesten 5 000 deltakere, samferdsels- og kommunikasjonsfag med rundt 3 500 og økonomi og IKT-fag med 3 000 kursfullføringer.

Deltakerne på kurs i regi av fjernundervisningsinstitusjoner velger fortsatt emner etter forholdsvis tradisjonelle kjønnsmønster. 90 prosent av kursfullføringene innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag var menn. Mennene dominerte også innenfor emnegruppen realfag, industrifag og tekniske fag, hvor de utgjorde mer enn 80 prosent. Kvinner var i stort flertall på estetiske fag og håndverksfag og helse-, sosial- og idrettsfag hvor mer enn 90 prosent var kvinner. Kvinner var også i klart flertall innenfor humanistiske fag, tros- og livssynsfag, samfunnsfag og økonomi- og IKT-fag.

Fjernundervisning. Prosentvise endringer i antall normerte studietimer. 2003 i forhold til 2002

Nedgang også i 2003 ...

Samlet sett var det stor nedgang i antall kursfullføringer og studietimer fra 2002 til 2003. I 2003 ble det rapportert over 9 000 færre kursfullføringer og over 1 million færre studietimer i forhold til 2002. Fra 1998 til 2003 har antall kursfullføringer blitt mer enn halvert.

Den største nedgangen i 2003 målt i antall rapporterte deltakere stod FB Fjernundervisningen, NKI fjernundervisningen og NKS Fjernundervisningen for. Disse tre institusjonene stod til sammen for 95 prosent av den samlede nedgangen i antall kursfullføringer fra 2002 til 2003. Til tross for nedgang totalt sett, hadde fem institusjoner oppgang både i antall kursfullføringer og studietimer.

Alle fylker opplevde nedgang i antall kursfullføringer fra 2002 til 2003. Flest deltakere var det fra Akershus og Oslo, som begge hadde nærmere 2 000 deltakere.

Kursfullføringer, etter type tjeneste. 2003. Prosentandel

... mest dramatisk på videregående skolenivå

Den mest dramatiske nedgangen i 2003 var i kurs på videregående skolenivå, hvor det var 40 prosent nedgang i antall normerte studietimer i forhold til 2002. Siden 1999 har antall studietimer på videregående skolenivå blitt mer enn halvert. Av timer som var spesifisert på nivå utgjorde videregående skolenivå i 2003 under halvparten av alle studietimer. Flest normerte studietimer var det på universitets- og høgskolenivå.

Flere benytter seg av elektronisk kommunikasjon

Av de forskjellige typene kommunikasjon mellom deltaker og institusjon var det bare elektronisk kommunikasjon som hadde en økning fra 2002. I 2003 valgte rundt 20 prosent av deltakerne på fjernundervisning elektronisk kommunikasjon, tilsvarende i 2002 var 13 prosent. Flertallet av kursfullføringer, cirka 65 prosent, velger fortsatt ordinære brevinnsendinger som type kommunikasjon.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB