15734_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15734
Færre kursdeltakere for femte år på rad
statistikk
2003-05-07T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre kursdeltakere for femte år på rad

For femte år på rad gikk kursvirksomheten i regi av fjernundervisningsinstitusjoner ned. I 2002 var det 3 000 færre deltakere som fullførte kurs, og det ble produsert rundt regnet 600 000 færre normerte studietimer enn året før. I forhold til 1998 var det 15 000 færre fullførte kurs i 2002, og 2,2 millioner færre normerte studietimer.

For kursvirksomheten i 2002 rapporterte 12 godkjente fjernundervisningsinstitusjoner i alt 29 749 kursfullføringer. Disse institusjonene produserte til sammen i underkant av 4,5 millioner normerte studietimer.

150 studietimer i gjennomsnitt

I gjennomsnitt hadde hver kursdeltaker 150 normerte studietimer i 2002. Høyest gjennomsnitt hadde deltakere på kurs i regi av BI Bankakademiet med 295 normerte studietimer, mens deltakerne på kurs arrangert av Luftfartsskolen hadde lavest studietimer i gjennomsnitt, nemlig 68 studietimer.

NKI Fjernundervisning, NKS Fjernundervisning og FB Fjernundervisning sto for 80 prosent av samtlige produserte studietimer i 2002. Disse tre institusjonene hadde også til sammen 80 prosent av samtlige fullføringer. NKI Fjernundervisning hadde flest deltakere som fullførte kurs, og produserte også høyest antall normerte studietimer i 2002. Institusjonen hadde 14 101 fullføringer med til sammen mer enn 1,6 millioner normerte studietimer. Sammenlignet med året før hadde NKI Fjernundervisning 2 prosent færre fullføringer og 4 prosent færre studietimer i 2002.

Mest markert nedgang i kursvirksomheten hadde NB Stiftelsen Norges Byggeskole og Kristen Brevskole. Disse to institusjonene hadde hver 45 prosent færre fullføringer og studietimer.

Fjernundervisning. Prosentvise endringer i antall normerte studietimer. 2002 i forhold til 2001

Til tross for nedgangen i den samlede kursvirksomheten, hadde to institusjoner betraktelig oppgang i sin kursvirksomhet. Opplæringskonsult rapporterte 274 flere fullføringer og 42 700 flere normerte studietimer i 2002 enn i året før. Dette tilsvarte 45 prosent oppgang i antall fullføringer og 57 prosent oppgang i antall normerte studietimer. Luftfartskolen hadde 15 prosent økning i antall fullføringer og 18 prosent økning i antall normerte studietimer. Også Pil-skolen produserte 12 prosent flere normerte studietimer, selv om institusjonen hadde 2 prosent færre fullføringer i 2002 enn i 2001.

Flest fra Akershus og Hordaland

På lik linje med tidligere år var det også i 2002 deltakere fra landets samtlige fylker på kurs i regi av fjernundervisningsinstitusjoner. Akershus og Hordaland hadde flest fullføringer i 2002, med henholdsvis 2 686 og 2 684 deltakere. I forhold til 2001 hadde Akershus 12 prosent færre fullføringer, mens Hordaland hadde en liten oppgang på 2 prosent.

Fjernundervisning. Fullføringer, etter fylke. 2001-2002

Figur 2 viser at blant landets fylker hadde Vestfold og Østfold henholdsvis 26 og 25 prosent nedgang i antall fullføringer. Telemark, med 22 prosent nedgang i 2002, var også blant de fylkene som hadde mest markert nedgang i antall deltakere som fullførte kurs. Aust-Agder og Troms, med henholdsvis 16 og 12 prosent flere enn i 2001, var blant de fylker med høyest økning i antall deltakere som fullførte kurs i 2002.

Tradisjon tro...

Hovedemnene økonomi og IKT-fag, samfunnsfag og samferdsels- og kommunikasjonsfag hadde flest deltakere i forhold til andre fagområder. Alle disse tre fagområdene hadde hver rundt 5 500 deltakere. Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag hadde lavest antall fullføringer. Innenfor dette fagområdet var det registrert kun 187 fullføringer.

Heller ikke i 2002 kunne vi registrere betydelige endringer i kvinners og menns valg av emne. Som det kommer frem av figur 3, holder kvinner og menn seg stort sett til "sine tradisjonelle" fagområder.

Fjernundervisning. Prosentandel menn og kvinner, etter hovedemne. 2002

Ikke ulikt tidligere år var det 96 prosent kvinner på kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, og 92 prosent kvinner innenfor estetiske fag og håndverksfag. Derimot var 92 prosent av deltakerne i samferdsels- og kommunikasjonsfag menn. Innenfor realfag, industri- og tekniske fag var også menn i flertall, cirka 80 prosent av deltakerne innenfor dette hovedemnet var menn.

Færre fikk tilbud om offentlig eksamen

Av de som fullførte kurs på nivå tilsvarende videregående skole, høgskole eller universitet i 2002, fikk 66 prosent tilbud om offentlig eksamen. I 1998 fikk 80 prosent et tilsvarende tilbud. To av tre som fikk tilbud om offentlig eksamen i 2002, tok kurs på nivå tilsvarende videregående skole.

Sammenlignet med året før, var det flere som fikk tilbud om intern eksamen i 2002. Antall deltakere som fikk tilbud om intern eksamen, økte med 8 prosent i 2002 i forhold til 2001.

85 prosent av innrapporterte kursfullføringer var spesifisert etter kursets nivå. 59 prosent av kursfullføringer med spesifisert nivå tilsvarte videregående skolenivå, mens resten var tilsvarende høyskole- og universitetsnivå.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB