15738_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15738
Stabilt antall studietimer
statistikk
2001-05-14T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt antall studietimer

I 2000 ble det fullført nesten 38 000 kurs i regi av de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Dette er en liten nedgang fra året før. Samtidig har antall studietimer vært stabilt.

Tre av fire kurs førte frem til tilbud om offentlig eksamen. Dette er en lavere andel enn året før.

Færre gjennomførte kurs

Antall gjennomførte kurs har gått nedover de siste årene. I 1999 var det i underkant av 40 000 gjennomførte kurs, mens det i 2000 var knapt 38 000. Dette betyr imidlertid ikke at aktiviteten i fjernundervisningen har gått ned. For hvert kurs beregnes det et antall studietimer. Det ser ut til å være en tendens til at deltakerene tar kurs med flere studietimer. Totalt antall beregnede, eller normerte studietimer, var nemlig høyere i 2000 enn i 1999. Kursene som ble gjennomført i 1999 utgjorde til sammen 6 063 000 studietimer, mens kursene i 2000 utgjorde 6 083 000 studietimer, altså 20 000 flere.

 Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner. Kursfullføringer, etter nivå. 2000

Flest kurs på videregående-skole-nivå

De fleste kursene som blir gjennomført ved fjernundervisningsinstitusjonene er kurs som er klassifisert i forhold til det ordinære utdanningssystemet. I 2000 var 60 prosent av alle kursene på videregående-skole-nivå. 80 prosent av disse kursene, til sammen nærmere 18 500 kurs, førte frem til offentlig eksamen. Mer enn 10 000 kurs var på universitets- og høgskolenivå. Nesten 90 prosent av kursene på universitets- og høgskolenivå kvalifiserte deltakerene til å ta en universitets- og høgskoleeksamen. Til sammen førte om lag 28 500 kursfullføringer frem til tilbud om offentlig eksamen. I underkant av 6 000 fikk tilbud om intern eksamen, og 3 500 kurs fikk ikke tilbud om eksamen. Bare 14 prosent av alle kursfullføringene var ikke spesifisert i forhold til nivå.

30- og 40-åringer går mest på kurs

I datagrunnlaget for 2000 er 97 prosent fordelt etter alder. Personer i alderen 30-49 år gjennomførte til sammen 26 500 fjernundervisningskurs. Dette utgjør hele 70 prosent av kursfullføringene. 16 prosent av kursene ble gjennomført av personer i alderen 20-29 år. Personer i alderen 50-59 år stod for 10 prosent av fullføringen av kurs. Deltakerene over 60 år utgjorde mindre enn 1 prosent.

Alderssammensetningen varierte også i forhold til valg av emne. For deltakere i alderen 20-29 år var det flest som tok kurs innenfor samfunnsfag og økonomi og IKT-fag. For aldersgruppen 30-39 år utgjorde fullføringer innenfor økonomi og IKT-fag 25 prosent av alle kursfullføringer. Det var også mange som tok kurs innenfor samfunnsfag, realfag, industri- og tekniske fag, og innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag. Også innenfor aldersgruppen 40-49 år var det flest som tok økonomi og IKT-fag. Her utgjorde dessuten helse-, sosial- og idrettsfag en betydelig andel.

Flere kvinner enn menn

Det er fortsatt flere fjernundervisningskurs som fullføres av kvinner enn menn. I 1999 var nesten 54 prosent av kursfullføringene fullført av kvinner, mens tilsvarende tall for 2000 var 56 prosent. I aldersgruppen 40-49 år ble 8 400 av kursene fullført av kvinner, mens 4 900 kurs ble fullført av menn.

Det var en klar kjønnsmessig forskjell i valg av fag. Nesten halvparten av kursene som ble fullført av kvinner, var kurs innenfor helse-, sosial- og idrettsfag og samfunnsfag. Fag innenfor økonomi og IKT-fag og organisasjons- og ledelsesfag utgjorde også en stor andel av kvinnenes kursfullføringer. Blant kvinner i alderen 40-49 år valgte 27 prosent helse-, sosial- og idrettsfag. Innenfor realfag, industrifag og tekniske fag fullførte menn 4 300 kurs, mens kvinnene bare stod for gjennomføring av knapt 850 kurs. Kurs innenfor realfag, industrifag og tekniske fag, økonomi og IKT-fag og samferdsels- og kommunikasjonsfag utgjorde nesten 70 prosent av mennenes kursfullføringer.

Blant menn var det færrest deltakere på kurs innenfor emnene estetiske fag og håndverksfag, tjenesteyting og servicefag, samt humanistiske fag og tros- og livssynsfag. Menn som fullførte et kurs innenfor et av disse tre hovedemnene utgjorde til sammen kun 2 prosent av fullførte kurs. Kurs fullført av kvinner i de samme fagene utgjorde til sammenligning 12 prosent.

Hedmarkingene ivrigste kursdeltakere

Det var flest kursdeltakere bosatt i fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland. I forhold til innbyggertallet var det imidlertid betydelig flere som tok kurs i fylkene Hedmark, Vest-Agder, Nordland og Sogn og Fjordane. Kursdeltakelsen var størst i Hedmark med om lag 24 kursfullføringer per 1 000 innbyggere i alderen 14-60 år, og lavest i Oslo med 9,5. Landsgjennomsnittet lå på 13,7 kursfullføringer per 1 000 innbyggere mellom 14 og 60 år.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB