15740_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15740
8 av 10 tilbys offentlig eksamen
statistikk
2000-05-16T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 av 10 tilbys offentlig eksamen

I 1999 var det nesten 39 500 fullføringer av kurs i regi av de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Totalt var det nesten 31 000 kurs som hadde tilbud om offentlig eksamen.

To av tre kurs med tilbud om offentlig eksamen var kurs på videregående skolenivå. I underkant av 5 500 fikk tilbud om å ta intern eksamen, mens resten ikke fikk tilbud om eksamen.

Statistikken gir informasjon om gjennomførte kurs, men ikke hvor mange elever som har deltatt i kursvirksomheten fordi noen elever tar flere kurs. Statistikken gir informasjon om hvor mange som ble tilbudt offentlig eksamen, men ikke hvor mange som benyttet seg av muligheten, og heller ikke noe om hvordan resultatet ble.

Størst andel av fullførte kurs var kurs på videregående skolenivå. 60 prosent av alle fullførte kurs var på dette nivået, mens hvert fjerde kurs var på universitets- og høgskolenivå. Nivået for resten av kursene var ikke spesifisert. Av dem som fullførte kurs på videregående skolenivå og universitets- og høgskolenivå, var det 86 prosent av deltakerne som fikk tilbud om offentlig eksamen.

Det var i 1999 over 5 300 færre kursfullføringer enn i 1998, det vil si en nedgang totalt på omtrent 14 prosent. Nedgangen var størst i enkelte tett befolkede landsdeler, mens det har vært en liten økning i nordlige deler av landet. Nedgangen var på nesten 40 prosent sammenlignet med tall fra 1993.

Kjønnsmessige variasjoner

Som i 1998 var det også i 1999 flere kursfullføringer blant kvinner enn menn. Mens kvinneandelen i 1998 var i underkant av 52 prosent, hadde den i 1999 steget til nesten 54 prosent.

Det var en klar kjønnsmessig forskjell i valg av fag. Innenfor samfunnsfaglige kurs ble 5 600 kurs fullført av kvinner, mens snaut 2 000 kurs ble fullført av menn. Nesten halvparten av kvinnene valgte kurs innenfor hovedemnene samfunnsfag og helse- og sosialfag. Innenfor realfag-, industrifag og tekniske fag fullførte menn 5 900 kurs, mens kvinnene bare sto for gjennomføring av drøyt 1 000 kurs. Blant menn valgte to tredjedeler kurs innenfor hovedemnene realfag- industrifag og tekniske fag, økonomi og EDB-fag, og samferdsels- og kommunikasjonsfag.

Blant menn var det færrest deltakere på kurs innenfor emnene tjenesteyting og servicefag, estetisk fag og håndverksfag, samt humanistiske fag og tros- og livssynsfag. Menn som fullført et kurs i et av disse tre emnene, utgjorde til sammen kun 2 prosent av alle menn som fullførte et kurs uansett emne. For kvinner var det færrest deltakere på kurs i naturbruk, økologi- og miljøvernfag og samferdsels- og kommunikasjonsfag.

Ulik alderssammensetning

I datagrunnlaget for 1999 er i overkant av 96 prosent fordelt etter alder. For de kursdeltakerne hvor alder ikke er oppgitt, utgjør kvinner den største delen.

Personer i alderen 30-39 år var aldersgruppen som gjennomførte flest kurs. 36 prosent av alle kurs hvor vi vet deltakerens alder ble fullført av personer i denne aldersgruppen. Personer i aldersgruppen 40-49 år utgjorde vel 33 prosent, mens personer over 60 år utgjorde under 1 prosent. Alderssammensetningen varierte også i forhold til valg av emne. Deltakere i alderen 30-39 år gjennomførte flest kurs innenfor emnet økonomi og EDB-fag, mens i aldersgruppen 40-49 år var det flest som gjennomførte kurs i organisasjons- og ledelsesfag. Samferdsels- og kommunikasjonsfag var det mest populære i aldersgruppen 14-19 år. Dette emnet utgjorde i underkant av 36 prosent av kursgjennomføringene i denne aldersgruppen.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB