15742_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15742
9 av 10 får tilbud om offentlig eksamen
statistikk
1999-07-29T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

9 av 10 får tilbud om offentlig eksamen

I 1998 var det nesten 45 000 fullføringer av kurs i regi av de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Av de som fullførte kurs på nivå tilsvarende videregående skole, høgskole eller universitet, var det over 90 prosent som fikk tilbud om offentlig eksamen.

Det er første gang Statistisk sentralbyrå presenterer denne statistikken. Den gir ikke informasjon om hvor mange som benyttet seg av muligheten for å ta offentlig eksamen, og ikke noe om hvordan resultatet ble.

Totalt var det nesten 36 200 som hadde tilbud om å ta offentlig eksamen. Drøyt 5 500 fikk tilbud om å ta intern eksamen, mens resten ikke fikk tilbud om eksamen.

Størst andel av fullførte kurs er kurs på videregående skole-nivå. Mer enn halvparten av alle kursene var på dette nivået. Knapt en tredjedel av kursene var på universitets- og høgskolenivå. Nivået for resten av kursfullføringene er ikke spesifisert.

Flest velger samfunnsfag

Nesten 11 000 av kursfullføringene var innen hovedemnet samfunnsfag. Det er spesielt kvinnene som velger samfunnsfag. Nesten 8700 kvinner fullførte kurs innen dette hovedemnet i 1998. Dette utgjør over 37 prosent av alle kurs som kvinnene har fullført. Lavest andel kvinner tar kurs innen hovedemnet samferdsels- og kommunikasjonsfag. I overkant av 1 prosent av kvinnene fullførte kurs innen dette hovedemnet.

Blant mennene er det realfag, industri- og tekniske fag som dominerer. Det var i underkant av 7 700 kursfullføringer innen disse emnene i 1998. Dette utgjør i underkant av 36 prosent av alle kursfullføringene blant menn. Lavest deltakelse hadde mennene innen hovedemnet humanistiske fag, tros- og livssynsfag sammen med hovedemnet helse- og sosialfag. Menn som fullførte et kurs innenfor disse emnene, utgjorde for alle tre emnene under 1 prosent av alle menn som fullførte et kurs.

Ulik alderssammensetning

I underkant av 52 prosent av kursdeltakerne var kvinner. I datagrunnlaget for 1998 er i overkant av 85 prosent fordelt etter alder. Blant kursdeltakerne, der alder er oppgitt, er menn i flertall i alle alderskategorier, mens kvinnene er i flertall i kategorien annet/uoppgitt.

Alderssammensetningen varierer med de forskjellige hovedemnene. For eksempel tok over 20 prosent av personene i aldersgruppen 60 år og eldre kurs innen humanistiske fag, tros- og livssynsfag. Totalt for de andre alderskategoriene var kursfullføringer innen dette hovedemnet under 1 prosent.

Den største andelen av kursdeltakere er i alderen 30-49 år. Mer enn 58 prosent av deltakerene er i denne aldersgruppen.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB