406791
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
406791
statistikk
2020-04-23T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2018/2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fullførte utdanninger og oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge
2011-20122018-2019
1Omfatter både 2-årige- og 5-årige mastergrader.
2Ordinære studenter er studenter som ikke er i etter- eller videreutdanning. Les mer under avsnittet «Om statistikken».
Fullførte utdanningerI altAndel kvinnerI altAndel kvinner
I alt41 28160,753 42060,2
Av dette
Bachelorstudier24 61162,431 02261,0
Masterstudier110 58756,014 80257,2
Profesjonsstudier91964,097070,2
Forskerutdanninger1 40848,11 59549,3
 
 MennKvinnerMennKvinner
Ordinære heltidsstudenter, i alt64 40789 89283 179113 661
Oppnådde studiepoeng for ordinære heltidsstudenter, prosent2100,0100,0100,0100,0
Null studiepoeng10,98,98,65,6
1-29 studiepoeng10,98,69,16,6
30-59 studiepoeng29,528,628,927,2
60 studiepoeng og over48,753,953,560,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB