255148
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
255148
Flest kvinner fullførte doktorgrad
statistikk
2016-05-11T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Studiepoeng og fullførte universitets- og høgskoleutdanninger. I 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad.

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2014/2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest kvinner fullførte doktorgrad

I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, men i 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad.

Fullførte utdanninger og studiepoengproduksjon ved universiteter og høgskoler i Norge. Skoleslag, kjønn og innvandringskategori
AndelAndelAndel
2010-20112013-20142014-2015
1Ordinære studenter er registrert som studenter ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er i etter- eller videreutdanning.
 
Fullførte utdanninger
I alt100,0100,0100,0
Universiteter44,643,242,8
Vitenskapelige høgskoler12,311,110,6
Statlige høgskoler36,237,337,2
Militære høgskoler0,50,50,4
Andre høgskoler6,48,08,9
 
Menn39,038,939,0
Kvinner61,061,161,0
 
Innvandrere8,510,410,8
Norskfødte med innvandrerforeldre1,31,92,0
Den øvrige befolkningen90,287,787,2
 
Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter1
I alt100,0100,0100,0
Studenter med null studiepoeng9,88,48,4
Studenter med 1-29 studiepoeng9,37,98,1
Studenter med 30-59 studiepoeng28,828,828,2
Studenter med 60 studiepoeng og over52,154,955,3

Det ble i alt fullført 45 800 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2014/15. Kvinner fullførte 61 prosent av disse.

Kvinner sto bak 63 prosent av de 31 100 utdanningene som ble fullført på lavere nivå, og 57 prosent av de 13 300 på høyere nivå. Av 1 400 avlagte doktorgrader i 2014/15 ble 52 prosent tatt av kvinner.

Tall fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser til kalenderåret 2015, og antallet kvinner som tar doktorgrad, kan ventes å stige inn mot neste studieår.

Flere yngre og færre eldre fullfører

Samtidig som stadig flere fullfører en utdanning på universitets- og høgskolenivå er det også stadig flere yngre og færre eldre blant dem som fullfører.

Sammenlignet med året før ble det fullført 800 flere utdanninger på universitets- og høgskolenivå i 2014/15. Det var 1 200 flere i alderen 19–34 år som fullførte og samtidig 400 færre blant dem som var 35 år og eldre. Tendensen er den samme for dem som fullførte på lavere og høyere nivå. På lavere nivå ble det fullført 670 flere utdanninger i 2014/15 enn året før. Aldersgruppen 19–34 år sto bak 850 flere utdanninger, mens det var 180 færre i aldersgruppen 35 år og eldre som fullførte på dette nivået. På høyere nivå ble det fullført 150 flere utdanninger i 2014/15 enn året før. Det var 450 flere i alderen 19–34 år som fullførte og samtidig 300 færre i aldergruppen 35 år og over.

Over halvparten hadde full studieprogresjon

Over halvparten av de 182 000 ordinære heltidsstudentene som fullførte en utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2014/15, oppnådde 60 studiepoeng eller mer, noe som tilsvarer normert studieprogresjon. Om lag 15 500 av disse studentene oppnådde ingen studiepoeng.

De 166 500 heltidsstudentene som tok studiepoeng i 2014/15, oppnådde i gjennomsnitt 52 studiepoeng. Dersom heltidsstudenter med null studiepoeng inkluderes, var gjennomsnittet 48 studiepoeng, noe som tilsvarer 80 prosent av full studieprogresjon. Her er det kun mindre forskjeller mellom menn og kvinner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB