219994
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
219994
Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivå
statistikk
2015-05-22T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Viser antall fullførte utdanninger og avlagte studiepoeng ved universiteter og høgskoler. Det ble fullført 45 000 universitets- og høgskoleutdanninger i 2013/14.

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2013/2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivå

Det ble fullført 45 000 utdanninger ved norske universiteter og høgskoler i studieåret 2013/14. Kvinner fullførte 61 prosent av disse. I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, og nå er kvinnene også i ferd med å fullføre flest doktorgrader.

Studiepoeng og fullførte utdanninger, ved universiteter og høgskoler i Norge, etter skoleslag, kjønn og innvandringskategori
Andel
2013-20142012-20132009-2010
1Ordinære studenter er registrert som studenter ved studieårets start per 1. oktober åååå, og som ikke er i etter- eller videreutdanning.
 
Fullførte utdanninger
I alt100,0100,0100,0
Universiteter43,243,042,3
Vitenskapelige høgskoler11,19,712,1
Statlige høgskoler37,338,538,5
Militære høgskoler0,50,60,4
Andre høgskoler8,08,26,7
 
Menn38,939,039,1
Kvinner61,161,060,9
 
Innvandrere10,410,58,3
Norskfødte med innvandrerforeldre1,91,61,1
Den øvrige befolkningen87,788,090,6
 
Studiepoengproduksjon for ordinære heltidsstudenter1
I alt100,0100,0100,0
Studenter med null studiepoeng8,47,29,8
Studenter med 1-29 studiepoeng7,98,79,5
Studenter med 30-59 studiepoeng28,830,427,9
Studenter med 60 studiepoeng og over54,953,752,7

Det ble fullført 3 000 flere utdanninger i studieåret 2013/14 enn året før. Kvinner sto bak 63 prosent av fullførte utdanninger på lavere nivå, og på høyere nivå ble 58 prosent av utdanningene fullført av kvinner.

Snart flere kvinner enn menn som tar doktorgrad

Kvinner har i mange år fullført flest universitets- og høgskoleutdanninger på lavere nivå. For ti år siden ble det for første gang også flere kvinner som fullførte på høyere nivå. På doktorgradsnivå ble over 49 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner, så i studieåret 2013/14 var det fortsatt et lite overtall menn som tok en doktorgrad. Nyere tall fra Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser imidlertid at kvinnene var i flertall blant de som tok doktorgrad i kalenderåret 2014.

Rapporten European Higher Education Area in 2015 viser at kvinner er i flertall på doktorgradsprogram i 15 av 30 land i 2011/12.

Halvparten av innvandrermenn tar naturvitenskap

Størstedelen av menn som fullførte en universitets- eller høgskoleutdanning i løpet av 2013/14 gikk innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant innvandrermenn var det 44 prosent som fullførte innenfor dette fagfeltet, en nedgang på 2 prosentpoeng fra året før. Blant norskfødte menn med innvandrerforeldre fullførte 34 prosent innen dette fagfeltet, mens 29 prosent fullførte innen økonomiske og administrative fag. Disse to fagfeltene var også de mest populært blant menn i den øvrige befolkningen.

Flest kvinner fullførte utdanninger innen helse-, sosial- og idrettsfag med 31 prosent. Blant innvandrerkvinnene var det med 27 prosent også flest som fullførte innenfor dette fagfeltet. Blant norskfødte kvinner med innvandrerforeldre var det hele 40 prosent som fullførte innen helse-, sosial- og idrettsfag.

Flere heltidsstudenter hadde full studieprogresjon

Blant ordinære heltidsstudenter var det 55 prosent som oppnådde 60 studiepoeng eller mer i studieåret 2013/2014. Dette er en liten økning fra året før.

Om lag 29 prosent av de ordinære heltidsstudentene oppnådde mellom 30 og 59 studiepoeng. 8 prosent oppnådde mellom 1 og 29 studiepoeng, mens 8 prosent ikke oppnådde noen studiepoeng. Heltidsstudenter som tok studiepoeng i 2013/14 oppnådde i gjennomsnitt 52 studiepoeng. Dersom heltidsstudenter som oppnådde null studiepoeng dette studieåret inkluderes, var gjennomsnittet 48 studiepoeng, noe som tilsvarer 80 prosent av full studieprogresjon. Her er det kun mindre forskjeller mellom menn og kvinner.

Blant alle registrerte studenter var det 37 prosent som oppnådde 60 studiepoeng eller mer, noe som er normert studieprogresjon. En del av disse er imidlertid deltidsstudenter.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB