95988
/utdanning/statistikker/eksuvh/aar
95988
Flest kvinner fullførte høyere utdanning
statistikk
2013-05-29T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
eksuvh, Studiepoeng og fullført høyere utdanning, høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieformHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studiepoeng og fullført høyere utdanning2011/2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest kvinner fullførte høyere utdanning

Kvinner sto for hele 61 prosent av de fullførte utdanningene ved universiteter og høgskoler i 2011/12. Til tross for dette var det mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som fullførte et realfagsstudium. En større andel av mennene enn av kvinnene fullførte dessuten de lengste utdanningene.

Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter skoleslag, kjønn og innvandringskategori
AntallAndel
2011-20122011-20122010-20112007-2008
I alt40 486100,0100,0100,0
Universiteter17 61443,544,640,2
Vitenskapelige høgskoler4 14810,212,35,1
Statlige høgskoler15 46538,236,240,4
Militære høgskoler2310,60,50,5
Andre høgskoler3 0287,56,413,9
 
Menn15 80139,039,039,4
Kvinner24 68561,061,060,6
 
Innvandrere4 06010,08,58,4
Norskfødte med innvandrerforeldre5951,51,30,8
Den øvrige befolkningen35 83188,590,290,8
Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger i Norge, etter kjønn og fagfelt. 2011/12

I underkant av 24 700 kvinner fullførte en utdanning ved et universitet eller en høgskole i studieåret 2011/12, tilsvarende tall for menn var 15 800. Mens 52 prosent av forskerutdanningene ble fullført av menn, ble flest utdanninger både på lavere nivå og på høyere nivå fullført av kvinner, med henholdsvis 63 og 57 prosent.

70 prosent av kvinnene fullførte en utdanning på lavere nivå, mens 27 prosent fullførte en utdanning på høyere nivå og i underkant av 3 prosent fullførte en forskerutdanning. En høyere andel menn fullførte på høyere nivå. Her var andelen 32 prosent, mens i underkant av 5 prosent av de mannlige studentene fullførte en forskerutdanning og 37 prosent fullførte på lavere nivå.

En fjerdedel fullførte en utdanning innenfor helse-, sosial- og idrettsfag

Mer enn 80 prosent av dem som avsluttet helse- sosial- og idrettsfag, var kvinner. Av alle kvinnene som fullførte en høyere utdanning i 2011/12, finnes hele 33 prosent innenfor dette fagfeltet, mens tilsvarende andel for menn bare var 12 prosent. Et annet fagfelt som fortsatt både er sterkt kvinnedominert og er av de mest populære blant kvinnene, er lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. 21 prosent av kvinnene, men bare 12 prosent av mennene, fullførte en utdanning innenfor dette fagfeltet. Fagfeltet er noe mindre populært blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner med innvandrerforeldre. Av disse fullførte henholdsvis 14 og 12 prosent en utdanning innenfor dette området. Det er imidlertid viktig å merke seg at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fordelt på fullførte studieprogram innen universitets- og høgskolenivå i 2011/12 er relativt få i antall, og andelene endres raskt ved selv små endringer.

Dersom vi gransker tallene litt nærmere, viser det seg at dette er de to største fagfeltene for fullførte utdanninger på lavere nivå blant kvinner. I denne gruppen inngår både førskolelærer-, allmennlærer- og sykepleierutdanning. På høyere nivå finner vi et noe annet bilde. Her fullførte 22 prosent av kvinnene utdanninger innenfor samfunnsfag og juridiske fag samt helse-, sosial- og idrettsfag, mens 17 prosent fullførte innenfor naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Videre fullførte 14 prosent innenfor økonomiske og administrative fag.

Mange menn velger naturvitenskap og teknikk

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag er det mest populære fagfeltet blant de mannlige studentene. Hele 31 prosent av mennene, 4 900 studenter, fullførte en utdanning innenfor dette området. Tilsvarende andel kvinner var bare 9 prosent og utgjorde 2 300 studenter. Av de mannlige innvandrerne som fullførte en høyere utdanning, var det hele 43 prosent som fullførte innenfor nettopp dette fagfeltet, mens det samme var tilfellet for 18 prosent av innvandrerkvinnene. På høyere nivå totalt var dette det største fagfeltet med 25 prosent av de fullførte utdanningene. Samfunnsfag og juridiske fag var det nest største fagfeltet på høyere nivå med 20 prosent. Mange menn velger også utdanning innenfor økonomiske og administrative fag. I underkant av 19 prosent av mennene fullførte en slik utdanning, mens dette bare gjaldt 13 prosent av kvinnene. Hele 21 prosent av de norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre fullførte en utdanning innenfor dette området, men disse er relativt få i antall og andelene forandres raskt ved selv små endringer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB