Barnetilsynsundersøkelsen (resultater)

Publisert Tittel Åpne
1. desember 2017 Barnetilsynsundersøkelsen 2016 SammendragPDF (3.3 MB)
24. september 2012 Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010 SammendragPDF (70 sider)
31. oktober 2011 Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010 SammendragPDF (163 sider)
9. mai 2003 Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 2002 SammendragPDF (131 sider)
20. november 2002 Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2001 SammendragPDF (19 sider)
18. oktober 2001 Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2000 SammendragPDF (18 sider)
1. november 1999 Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 SammendragPDF (132 sider)