Rapporter 2001/34

Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2000

Ansvarlig

Trond Pedersen

Serie og -nummer

Rapporter 2001/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Arbeidsledighet

ISBN (trykt)

82-537-4990-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

18

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt