Rapporter 1999/27

Kommentert tabellrapport

Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999. Kommentert tabellrapport

Ansvarlige

Heidi Kristin Reppen, Elisabeth Rønning

Serie og -nummer

Rapporter 1999/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Trygd og stønad, Barnehager

ISBN (trykt)

82-537-4726-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

132

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt