6 av 10 menn fullførte en grad i løpet av åtte år

Publisert:

Av studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år – 61 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene.

Nye tall fra statistikken Gjennomføring ved universiteter og høgskoler viser at 41 prosent av studentene som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde fullført en utdanning på lavere nivå åtte år etter oppstart. 25 prosent hadde fullført en utdanning på høyere nivå eller doktorgrad.

Sammenlignet med nye studenter i universitets- og høgskoleutdanning i 1996 – 15 år tidligere – så har det vært en særlig økning i fullførte utdanninger på høyere nivå innen åtte år etter oppstart.

Av de nye studentene i 1996 hadde 60 prosent fullført utdanning innen åtte år. 47 prosent fullførte på lavere nivå, mens 13 prosent fullførte på høyere nivå eller doktorgrad.

Forskjellen på menn og kvinner var noe større før

Blant de kvinnelige studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 70 prosent fullført en grad innen åtte år. Blant de kvinnelige studentene som startet i 1996 – 15 år tidligere – så fullførte 66 prosent innen åtte år, noe som tilsvarer en økning på 4 prosentpoeng i denne perioden.

Blant de mannlige studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, så hadde 61 prosent fullført en grad innen åtte år. For de mannlige studentene som startet i 1996, så fullførte 53 prosent innen åtte år.

Figur 1. Andel studenter med fullført grad innen 8 år etter oppstart i universitets- og høgskoleutdanning

I alt Menn Kvinner
1996 60.3 52.6 65.7
1997 59.5 52.8 64.4
1998 61.1 54.4 65.6
1999 59.2 51.8 64.5
2000 55.9 49.3 60.5
2001 54.6 47.6 59.5
2002 57.5 51.0 62.0
2003 57.1 50.3 62.0
2004 59.9 53.8 64.4
2005 61.9 57.0 65.6
2006 63.2 57.4 67.1
2007 64.7 59.4 68.3
2008 65.9 60.7 69.5
2009 65.7 61.0 69.1
2010 65.8 60.7 69.5