Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sosial reproduksjon av utdanning?

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år ved et universitet eller en høyskole. Sosial bakgrunn kan være med å forklare enkelte store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport

  Rapporter 2013/54

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har en del elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. fått tilbud om tilpasset intensivundervisning trinn siden våren 2011. I denne rapporten presenteres de første resultatene fra den pågående effekte...

  Publikasjon
 • Yrkesfag – lengre vei til målet

  Samfunnsspeilet 1/2013

  Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2013

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2011.

  Publikasjon
 • Skolemiljø - arena for læring og samvær

  Samfunnsspeilet 2012/3

  Artikkel
 • Fullføring av videregående opplæring

  Rapporter 2011/45

  Målet med prosjektet har vært å dokumentere innvandreres og norskfødte med innvandrerforeldres overgang fra grunnskole til videregående opplæring, og gjennomstrømning gjennom videregående.

  Publikasjon
 • Sju av ti fullfører videregående opplæring

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  I Norge har alle like muligheter til å ta utdanning, og om lag 28 prosent av befolkningen har høyere utdanning.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2012

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2010.

  Publikasjon
 • Utdanning 2011

  Statistiske analyser 124

  Utdanning 2011 - veien til arbeidslivet dekker et bredt spektrum av temaer innenfor utdanningsfeltet. Forfatterne beskriver i tall, figurer og tabeller det norske utdanningssystemet fra og med barnehage til og med høyere utdanning, og analyserer f...

  Publikasjon
 • Jenter og realfag i videregående opplæring

  Rapporter 2011/03

  Rapporten består av enkle analyser av elevmassen på de ulike realfagene i videregående opplæring, analyser av deres karakterer, og kartlegging av deres tidligere skoleprestasjoner.

  Publikasjon
 • En av tre har høyere utdanning

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2011

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

  Publikasjon