Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2009

Fakta om utdanning 2011

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2011. Nøkkeltall fra 2009

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8002-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8001-6

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt