Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2012

Fakta om utdanning 2014

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2014. Nøkkeltall fra 2012

Ansvarlig

Ghazala Naz

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Emner

Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Barnehager, Voksenopplæring , Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8834-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8833-3

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt