Statistikkområde

Utdanning: Fagskoleutdanning

Alt innhold for delområdet fagskoleutdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rekordmange fagskolestudenter

  Høsten 2020 var det rekordmange 22 369 fagskolestudenter i Norge. Dette er nær 4 500 flere studenter enn året før og nesten dobbelt så mange som i 2011.

  Artikkel
 • Nesten 18 000 fagskolestudenter

  Høsten 2019 var det 17 882 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Dette er nær 1 600 flere studenter enn året før og 3 100 flere enn i 2016.

  Artikkel
 • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995

  Rapporter 2019/39

  Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?

  Publikasjon
 • Over 16 000 fagskolestudenter

  Høsten 2018 var det 16 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Over halvparten av studentene var 30 år eller yngre, men det var store forskjeller mellom toårige og kortere fagskoleutdanninger.

  Artikkel
 • 4 av 5 med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

  Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470 000 kroner.

  Artikkel
 • Menn velger lengre fagskolestudier

  Høsten 2017 var det rundt 15 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Av disse tok 56 prosent toårige fagskoleutdanninger, og det store flertallet var menn.

  Artikkel
 • Færre velger fagskoleutdanning

  Høsten 2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler. Dette var en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

  Artikkel