336514
/transport-og-reiseliv/statistikker/stranslag/aar-endelige
336514
statistikk
2018-04-25T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
stranslag, Transport og lagring, strukturstatistikk, landtransport, sjøtransport, lufttransport, post- og distribusjonsvirksomhet, bedrifter, foretak, sysselsatte, driftsregnskap, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringerLandtransport, Luftfart, Sjøtransport, Transport og reiseliv
true

Transport og lagring, strukturstatistikk

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8,2 %

nedgang i omsetning for sjøfartsnæringene fra 2015 til 2016

Strukturstatistikk for transport og lagring. Næringsområde H. Endelige tall12
2016Prosentvis endring
2015 - 20162012 - 2016
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
3Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
4Til faktorpriser
Foretak
Foretak (antall)20 829-1,3-3,6
Sysselsatte (antall)153 978-2,51,2
Omsetning (mill. kr)3383 721,2-5,612,4
Bearbeidingsverdi (mill. kr)4144 792,5-4,515,8
Brutto driftsresultat (mill. kr)60 636,1-6,511,5
Bedrifter
Bedrifter (antall)21 747-1,0-2,9
Sysselsatte (antall)153 573-2,51,1
Omsetning (mill. kr)3382 775,3-5,612,2
Lønnskostnader (mill. kr)83 913,2-2,918,9
Bruttoinvestering (mill. kr)17 748,560,8-34,4

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Bedrifter
Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
20162015201620152016201520162015201620152016201520162015
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt21 74721 976153 573157 519382 775,2405 339,7380 415,4403 183,9144 480,6151 133,983 913,386 463,617 748,511 037,0
 
49. Landtransport115 55015 81674 42773 94182 364,580 970,782 304,380 937,040 163,739 657,028 509,227 796,43 946,33 895,1
49.1 Passasjertransport med jernbane57574 0304 0175 193,94 991,75 193,94 991,74 586,84 896,83 210,02 747,4621,7804,3
49.2 Godstransport med jernbane18195765871 213,51 387,01 213,51 387,0356,1346,8330,6339,813,3103,4
49.3 Annen landtransport med passasjerer6 9837 01437 31436 65126 522,625 865,626 503,825 852,816 399,715 783,311 170,411 265,91 667,31 156,9
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport8 4928 72632 50732 68649 434,548 726,449 393,148 705,518 821,118 630,113 798,213 443,31 644,01 830,5
 
50. Sjøfart1 7011 70823 97725 189151 644,2165 158,4150 555,4164 281,750 133,257 988,923 124,125 329,12 974,91 412,3
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer4234399 9829 74815 241,014 227,014 158,213 382,67 421,56 627,95 351,75 164,72 148,91 248,7
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods1 2611 25213 95115 387136 371,1150 900,3136 365,6150 868,742 696,251 347,017 757,120 148,0820,4165,5
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer1717445432,131,131,630,415,514,015,316,45,6-1,9
 
51. Lufttransport1521546 4826 72334 989,039 178,834 982,739 176,89 010,36 865,95 060,25 300,51 284,11 162,5
51.1 Lufttransport med passasjerer1271256 3106 55834 431,438 669,134 425,138 667,18 867,76 715,14 957,05 202,01 259,21 077,0
51.2 Lufttransport med gods samt romfart2529172165557,6509,7557,6509,7142,6150,8103,298,524,985,5
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport22 7732 77430 34731 77796 364,9102 244,995 176,0101 016,535 538,236 573,918 856,619 450,89 269,74 294,5
52.1 Lagring1671611 6001 6182 803,53 001,52 804,13 001,61 034,01 072,6853,4869,5108,2286,5
52.2 Andre tjenester tilnyttet transport22 6062 61328 74730 15993 561,499 243,492 371,998 014,934 504,235 501,318 003,218 581,39 161,54 008,0
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet1 5711 52418 34019 88917 412,617 786,917 397,017 771,99 635,210 048,28 363,28 586,8273,5272,6
53.1 Landsdekkende posttjenester252612 33114 03813 272,813 415,713 257,913 400,77 641,58 078,26 874,37 081,8225,9203,3
53.2 Andre post- og budtjenester1 5461 4986 0095 8514 139,84 371,24 139,14 371,21 993,71 970,01 488,91 505,047,669,3

Tabell 2 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Bedrifter
2016
I alt0-1 sysselsatte2-4 sysselsatte5-9 sysselsatte10-19 sysselsatte20-49 sysselsatte50-249 sysselsatte250 eller flere sysselsatte
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
49. Landtransport1
Bedrifter15 5507 4885 2261 64565037215019
Sysselsetting74 4275 64413 86610 3558 61611 58114 4969 869
Omsetning (mill. kr)282 364,56 235,610 943,511 037,810 719,215 478,217 306,810 643,4
Produksjonsverdi (mill. kr)82 304,36 235,610 944,811 020,710 691,615 468,717 299,510 643,4
Bearbeidingsverdi (mill. kr)340 163,72 893,65 799,04 842,84 404,36 887,08 725,46 611,6
Lønnskostnader (mill. kr)28 509,2455,22 981,63 295,13 630,15 636,17 220,65 290,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr)3 946,3320,5471,2540,8391,9750,5989,2482,2
 
50. Sjøfart
Bedrifter1 7011 12119111796866723
Sysselsetting23 9771785417771 3452 6046 57711 955
Omsetning (mill. kr)2151 644,492 604,24 917,82 502,89 314,68 594,819 477,814 232,4
Produksjonsverdi (mill. kr)150 555,492 598,54 917,42 484,99 249,48 483,719 476,613 344,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)350 133,229 472,92 239,01 065,31 653,52 293,94 982,88 425,8
Lønnskostnader (mill. kr)23 124,36 770,7846,8659,4982,61 851,75 156,16 857,0
Bruttoinvesteringer (mill. kr)2 975,0974,0166,199,0-181,9257,2683,2977,4
 
51. Lufttransport
Bedrifter1526215151519197
Sysselsetting6 4821837872046251 7693 742
Omsetning (mill. kr)234 989,0472,1167,81 117,11 070,81 920,75 853,624 386,9
Produksjonsverdi (mill. kr)34 982,6472,1167,81 116,61 070,01 915,65 853,624 386,9
Bearbeidingsverdi (mill. kr)39 010,4143,127,9857,2194,1524,32 667,34 596,5
Lønnskostnader (mill. kr)5 060,37,622,146,9204,3355,81 730,92 692,7
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 284,1259,3266,6127,029,5195,3257,2149,2
 
52. Lagring og andre tjenester tilnkyttet transport4
Bedrifter2 7731 2265173843351961087
Sysselsetting30 3475091 4912 5554 6336 12710 8354 197
Omsetning (mill. kr)296 364,912 705,85 396,08 020,013 688,817 659,332 429,96 465,1
Produksjonsverdi (mill. kr)95 176,112 701,15 388,18 018,313 690,817 663,631 253,56 460,7
Bearbeidingsverdi (mill. kr)335 538,16 117,61 581,52 600,53 910,95 992,312 696,52 638,8
Lønnskostnader (mill. kr)18 856,8193,6720,41 451,52 970,03 700,87 270,42 550,1
Bruttoinvesteringer (mill. kr)9 269,7256,5131,572,6324,0441,4980,17 063,6
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet
Bedrifter1 5711 1492407634332217
Sysselsetting18 3407946124814401 0592 60612 348
Omsetning (mill. kr)217 412,5560,9543,2531,5403,8812,01 858,412 702,7
Produksjonsverdi (mill. kr)17 396,9560,3543,1531,5403,8812,01 857,512 688,7
Bearbeidingsverdi (mill. kr)39 635,3295,6222,9201,8157,3340,9956,17 460,7
Lønnskostnader (mill. kr)8 363,232,2122,6146,6131,6315,7895,96 718,6
Bruttoinvesteringer (mill. kr)273,531,35,211,4-2,01,10,5226,0

Tabell 3 
Transport og lagring. Hovedtall, etter fylke. Næringshovedområde H. Bedrifter

Transport og lagring. Hovedtall, etter fylke. Næringshovedområde H. Bedrifter1
2016
BedrifterSysselsettingOmsetning (mill. kr)2Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)3Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
1For få bedrifter i enkelte fylker (næringer på to-siffer nace) medfører konfidensialitet i statistikken og skjulte verdier også på næringshovedområdet.
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 49.5 Rørtransport
5Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt4521 747153 573..........
 
Østfold1 1065 644..........
Akershus2 82321 41671 337,770 127,716 370,411 726,28 062,4
Oslo3 40224 47968 073,567 824,126 570,114 617,82 576,2
Hedmark7133 777..........
Oppland7724 384..........
Buskerud1 1245 81611 60411 616,16 223,82 638,0528,0
Vestfold8785 618..........
Telemark5983 387..........
Aust-Agder3872 654..........
Vest-Agder6634 098..........
Rogaland1 77915 20538 590,238 504,417 786,410 012,24 073,0
Hordaland2 28414 97068 489,868 434,022 546,39 686,0809,8
Sogn og Fjordane4544 417..........
Møre og Romsdal9968 663..........
Sør-Trøndelag (-2017)1 1487 74712 073,112 061,26 055,43 423,2636,4
Nord-Trøndelag (-2017)5333 7265 590,45 590,92 419,91 609,2402,0
Nordland9617 557..........
Troms6686 154..........
Finnmark4353 1303 984,63 988,41 676,31 159,9578,7
Andre norske områder23731..........

Tabell 4 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Foretak

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Næringshovedområde H. Foretak
Antall foretakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Brutto driftsresultat (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)
20162015201620152016201520162015201620152016201520162015
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
I alt1220 82921 110153 978158 007383 721,2406 337,0380 787,2403 568,0144 792,5151 646,360 636,164 879,284 156,486 767,1
 
49. Landtransport115 21215 49174 02773 87681 256,680 627,881 087,980 020,639 936,439 763,811 696,512 064,728 239,927 699,1
49.1 Passasjertransport med jernbane554 0304 0175 193,94 991,75 193,94 991,74 586,84 896,81 376,82 149,43 210,02 747,4
49.2 Godstransport med jernbane665765871 213,51 387,01 213,51 387,0356,1346,825,57,0330,6339,8
49.3 Annen landtransport med passasjerer6 8026 84937 35637 22026 634,926 689,426 598,026 219,616 454,716 234,35 262,24 672,511 192,511 561,8
49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport8 3998 63132 06532 05248 214,347 559,748 082,547 422,318 538,818 285,95 032,05 235,813 506,813 050,1
 
50. Sjøfart1 6641 67224 22724 942152 858,1165 858,7151 343,3164 981,650 916,558 478,627 662,433 075,423 254,225 403,2
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer39641310 0339 37915 821,714 171,714 313,013 326,98 075,36 801,12 705,21 865,05 370,14 936,1
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods1 2511 24114 15015 509137 004,3151 655,8136 998,7151 624,242 825,751 663,424 956,931 212,717 868,820 450,7
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer1718445432,131,231,630,515,514,10,3-2,315,316,4
 
51. Lufttransport981006 7587 04534 738,539 241,634 732,239 239,48 632,47 128,73 363,01 598,25 269,45 530,5
51.1 Lufttransport med passasjerer77786 5766 87034 168,938 718,334 162,638 716,18 485,76 972,93 323,21 544,55 162,55 428,4
51.2 Lufttransport med gods samt romfart2122182175569,6523,3569,6523,3146,7155,839,853,7106,9102,1
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport22 3542 37730 65432 23797 499,1102 835,796 274,1101 568,235 677,036 221,016 645,316 679,119 031,719 541,9
52.1 Lagring1471491 6201 6182 887,72 972,42 888,42 972,61 066,71 065,5196,4195,6870,3869,9
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport2 2072 22829 03430 61994 611,499 863,393 385,798 595,634 610,335 155,516 448,916 483,518 161,418 672,0
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet1 5011 47018 31219 90717 368,817 773,317 349,817 758,39 630,010 054,11 268,91 461,88 361,28 592,3
53.1 Landsdekkende posttjenester6712 33114 03813 272,813 415,713 257,913 400,77 641,58 078,2767,3996,46 874,37 081,8
53.2 Andre post- og budtjenester1 4951 4635 9815 8694 096,04 357,64 091,94 357,61 988,51 975,9501,6465,41 486,91 510,5

Tabell 5 
Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Foretak

Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Næringshovedområde H. Foretak
2016
I alt0-1 sysselsatte2-4 sysselsatte5-9 sysselsatte10-19 sysselsatte20-49 sysselsatte50-249 sysselsatte250 eller flere sysselsatte
1Unntatt 49.5 Rørtransport
2Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3Til faktorpriser
4Unntatt 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger fra og med statistikkåret 2010
49. Landtransport1
Foretak15 2127 4755 1691 6045832798319
Sysselsetting (personer)74 0275 63913 69810 0927 7128 5078 04720 332
Omsetning (mill. kr)281 256,66 151,110 684,610 621,99 422,812 261,111 911,420 203,7
Produksjonsverdi (mill. kr)81 087,96 151,110 683,210 592,49 412,512 216,711 828,320 203,7
Bearbeidingsverdi (mill. kr)339 936,42 807,75 658,64 664,53 957,05 010,74 788,613 049,3
Lønnskostnader (mill. kr)28 239,9370,42 892,83 171,23 202,64 132,94 021,810 448,2
Bruttoinvesteringer (mill. kr)3 953,8327,1461,2442,7347,7357,7400,01 617,4
 
50. Sjøfart
Foretak1 6641 11418711192766024
Sysselsetting (personer)24 2271735287381 2712 3226 00113 194
Omsetning (mill. kr)2152 858,092 277,34 847,62 138,48 907,07 856,621 121,715 709,4
Produksjonsverdi (mill. kr)151 343,392 271,74 847,22 137,08 900,37 848,920 942,114 396,1
Bearbeidingsverdi (mill. kr)350 916,729 302,92 213,61 036,71 638,72 340,04 832,59 552,3
Lønnskostnader (mill. kr)23 254,16 727,2830,1627,7950,91 739,64 771,57 607,1
Bruttoinvesteringer (mill. kr)2 985,6974,0165,865,3-205,1259,3241,41 484,9
 
51. Lufttransport
Foretak98531276848
Sysselsetting (personer)6 758133342822582926 038
Omsetning (mill. kr)234 738,679,7261,1105,9233,2444,3486,933 127,5
Produksjonsverdi (mill. kr)34 732,379,7261,1105,4232,4439,3486,933 127,5
Bearbeidingsverdi (mill. kr)38 632,429,835,837,46,8174,5204,78 143,4
Lønnskostnader (mill. kr)5 269,23,320,522,068,3142,9177,64 834,6
Bruttoinvesteringer (mill. kr)1 752,1142,533,3-3,81,260,93,71 514,3
 
52. Lagring og andre tjenester tilknyttet transport4
Foretak2 3541 1724463052161237616
Sysselsetting (personer)30 6544761 2772 0112 9793 7697 75812 384
Omsetning (mill. kr)297 499,311 306,54 282,36 460,28 819,210 845,825 572,230 213,1
Produksjonsverdi (mill. kr)96 274,011 301,44 273,66 456,28 811,410 808,424 366,930 256,1
Bearbeidingsverdi (mill. kr)335 677,05 526,61 277,02 197,72 287,83 616,28 709,312 062,4
Lønnskostnader (mill. kr)19 031,8151,6576,11 101,41 825,92 260,24 821,78 294,9
Bruttoinvesteringer (mill. kr)9 349,8196,2188,264,2228,1309,7244,08 119,4
 
53. Post og distribusjonsvirksomhet
Foretak1 5011 140231722615134
Sysselsetting (personer)18 3127905864493274771 28214 401
Omsetning (mill. kr)2..548,1403,5478,2..438,31 216,8..
Produksjonsverdi (mill. kr)..548,1403,4474,3..438,31 216,8..
Bearbeidingsverdi (mill. kr)3..290,6193,1181,3..184,9467,9..
Lønnskostnader (mill. kr)..31,5110,3132,6..164,1410,7..
Bruttoinvesteringer (mill. kr)..31,05,211,7..0,51,0..

Om statistikken

Statistikken omfatter passasjer- og godstransport. Den beskriver strukturen, aktiviteten, verdiskaping og resultatene på et svært detaljert nivå innenfor land-, sjø- og lufttransport samt post- og distribusjonsvirksomhet. Statistikken omfatter både foretak og bedrifter.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN) er et foretak den minste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Bedrift/virksomhet

I SN er en bedrift definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det vanligvis utføres aktiviteter som faller innenfor en spesiell næringsgruppe.

Beliggenhet

Beliggenheten er i samsvar med kommuneinndelingen pr. 1. januar i referanseåret. I enkelte næringer kan et foretak drive virksomhet i flere kommuner eller fylker uten å være delt i flere bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse.

Eiere uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket

Eiere omfatter eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap, familiemedlemmer uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket o.l.. Medeiere i aksje- og andelsselskap som har lønnet arbeid i foretaket er ikke inkludert. Det er heller ikke familiemedlemmer til eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap når de har fast avtalt lønn.

Lønnstakere

Antall lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En lønnstaker er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Lønnstakere i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antallet i løpet av året.

Sysselsetting

Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som  sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året. Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger.

Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er ikke inkludert i sysselsettingstallene.

Deltidslønnstakere er definert som lønnstakere som arbeider mindre enn 30 timer per uke.

Årsverk

Tallene omfatter antall årsverk utført av lønnstakere i foretaket. Tilsvarer antall lønnstakere omregnet til antall fulltidsekvivalenter.

Omsetning

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

 

For foretakene som leverer næringsoppgave (type 2) består omsetningen av følgende poster:
p3000 Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig
+ p3100 Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri
+ p3200 Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet
+ p3500 Uopptjent inntekt
+ p3600 Leieinntekt fast eiendom
+ p3650 Leieinntekt av rettigheter - jakt, fiske mv
+ p3695 Annen leieinntekt
+ p3700 Provisjonsinntekt
+ p3900 Annen driftsrelatert inntekt

Handelsvarer

Handelsvarer er varer som selges videre uten noen form for bearbeiding i bedriften.

Totalt kjøp av varer og tjenester

Med totalt kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelser av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene.

Lønnskostnader

Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l., arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltpersonforetak eller ansvarlige selskap og til familiemedlemmer uten fast lønn.

Lønn

Omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l.. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

Utgifter til avlønning av vikarer

Omfatter betaling til vikarbyråer og lignende organisasjoner for personale som disse skaffer.

Produksjonsverdi

Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg. Kjøp av varer og tjenester for videresalg er trukket fra, mens aktiverte egne investeringsarbeider er lagt til.

Bearbeidingsverdi

Med bearbeidingsverdi menes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og korrigert for endringer i beholdning av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert.

Brutto driftsresultat

Består av bearbeidingsverdi fratrukket lønnskostnader.

Bruttoinvestering

Som bruttoinvestering regnes anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg, maskiner, verktøy, redskap, inventar, programvare, både nye og brukte transportmidler (unntatt til privat bruk).

Påkostninger er lagt til, mens salg av brukt realkapital er trukket fra. Bruttoinvesteringer oppgis med fradrag for inngående merverdiavgift.

Anskaffelser

Dette omfatter anskaffelser av nyervervede varige driftsmidler og aktiverte påkostninger på egne aktiva.

Anskaffelser i nyervervede varige driftsmidler omfatter alle nyervervede varige driftsmidler som er anskaffet og ferdigstilt i løpet av året, eksklusiv investeringer i uberørt eiendom. Ved kjøp benyttes kostpris, ved egenproduksjon benyttes produksjonskost for verdsettelsen av driftsmiddelet. Anskaffelser ved finansiell leasing er inkludert der driftsmiddelet er ført som eiendel i balansen.

Aktiverte påkostninger omfatter verdien av alle aktiverte påkostninger og hovedreparasjoner som er kjøpt og utført av andre og/eller foretatt med egne ansatte på egne driftsmidler. Det forutsettes at slike påkostninger øker effektiviteten/verdien av og/eller forlenger levetiden til driftsmiddelet. Ved kjøp vurderes påkostningen til kjøpspris, ved egenproduksjon til produksjonskost.

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler er beregnet til salgsverdien (erstatningssummen) ved realisering av brukte driftsmidler i løpet av året. Beløpet er inklusiv merverdiavgift. Driftsmidlet anses som solgt når det er levert.

Antall nystartede foretak

Antall nystartede foretak omfatter alle nye foretak, både rene nyetableringer (helt nye virksomheter) og nye foretak registrert ved eierskifter, dvs. virksomheter som er registrert for å overta en eksisterende virksomhet.

Antall opphørte foretak

Antall opphørte foretak omfatter både rene virksomheter som legges helt ned og eierskifter, dvs. virksomheter som overtas av et annet foretak.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 4.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå. For endelige tall også på regionalt nivå for noen variabler.

Hyppighet og aktualitet

Hyppighet: Årlig

Aktualitet: Statistikken gjelder statistikkåret 2016. Endelige tall blir publisert innen 16 til17 måneder etter statistikkårets utløp. Foreløpige tall, som kun omhandler sysselsetting og omsetning, publiseres 10 måneder etter statistikkårets utløp.

Internasjonal rapportering

Statistikken rapporteres til Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Strukturstatistikk for transport og lagring er en del av næringsstatistikken, og gir detaljert informasjon om aktiviteten i sektoren på bakgrunn av regnskapstall. Transport og lagring er definert under næringshovedområde H: Transport og lagring. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014.

Endelige tall ble for første gang publisert i 1998 for deler av sektoren. Endelige tall på både foretaks- og bedrifts-/virksomhetsnivå ble første gang publisert for 1999. Fra og med statistikkåret 2001 er det publisert foreløpige tall for antall enheter, omsetning og sysselsetting på foretaksnivå, i henhold til forordningens krav.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater, private organisasjoner, enkeltindivider og internasjonale organisasjoner som EUROSTAT. I Statistisk sentralbyrå brukes strukturstatistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikrelikebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Strukturstatistikken for transport og lagring følger 

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014. i likhet med Statistisk sentralbyrås strukturstatistikker for andre næringer som for eksempel informasjon og kommunikasjon og overnattingsvirksomhet. Tilsvarende statistikk blir utarbeidet for alle land i EU- og EØS-området.

Ved sammenligning av sysselsetting mot andre statistikker, som for eksempel Arbeidskraftundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå eller statistikk basert på Arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret, bør brukerne være oppmerksomme på at definisjoner og metode avviker noe mellom de ulike statistikkene og at det derfor vil være forskjeller i tallene. Strukturstatistikken følger definisjonene som er gitt i EUs forordning for strukturstatistikk (se pkt 4.2).

Strukturstatistikken brukes som grunnlag ved utarbeiding av Nasjonalregnskapet.

Se regnskapsstatistikk for informasjon om ikke-finansielle aksjeselskap i informasjonssektoren.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §2-3

EØS-referanse

Europaparlaments- og rådsforordning nr.295/2008 - om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Strukturstatistikken for næringshovedområde H (transport og lagring) er inndelt etter Standard for næringsgruppering (se punkt 4.2) og omfatter næringene:

49 Landtransport (med unntak av 49.5 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger)

50 Sjøtransport

51 Lufttransport

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

53 Post og distribusjonsvirksomhet

De aller fleste foretak innenfor disse næringene er med i statistikken dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret.

Unntaket er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, det vil si foretak med sektorkodene 6100 og 6500. Foretak innenfor denne delen av offentlig forvaltning vil ikke inngå i strukturstatistikken for transport og lagring selv om de formelt sett skulle drive virksomhet som faller inn under næringene som er nevnt over. Unntaket er enheter med næringskode 52.221 (Drift av havner og kaianlegg), hvor det er besluttet at enheter med sektorkode 6500 skal være med i statistikken.

Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 1110, 1120, 1510 og 1520, som er med i statistikken dersom de driver virksomhet som faller inn under næringene over. Sektorkoder

Foreløpige tall blir publisert på foretaksnivå på 3-siffer næringsnivå, mens endelige tall blir publisert både på bedrifts- og foretaksnivå for flere næringsnivåer.

EUs strukturforordning krever først og fremst statistikk på foretaksnivå. Videre er det av hensyn til nasjonalregnskap og andre norske brukere, også utarbeidet bedriftsstatistikk for variablene sysselsetting, omsetning, lønnskostnader og investeringer.

Datakilder og utvalg

For et utvalg av foretakene, herunder alle flerbedriftsforetak, bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) og et tilleggskjema med utfyllende opplysninger. Næringsoppgaven blir enten sendt inn sammen med tilleggskjemaet eller rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet.

Informasjon som regnskapstall og omsetning for alle enbedriftsforetak som ikke er med i utvalget blir hentet fra følgende kilder:

- Elektronisk innleverte næringsoppgaver til Skattedirektoratet

-  Regnskapsregisteret i Brønnøysund

 - Manntallet over merverdiavgiftspliktige (Momsregisteret)

For noen enbedriftsforetak finnes det ikke informasjon om omsetning tilgjengelig i noen av kildene nevnt over. Disse foretakene får tilsendt et eget skjema for rapportering av omsetning.

Sysselsettingstall

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

 

Fra og med 2008-årgangen blir bruttoinvesteringer hentet fra saldoskjema RF1084B som er innlevert til skattedirektoratet.

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhet- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Dette registeret ajourføres jevnlig med opplysninger fra Momsregisteret, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra enkelte foretak.

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdet i statistikkåret. Populasjonen er inndelt i delpopulasjoner, kalt strata, etter kriteriene næring og antall sysselsatte. Enkelte strata fulltelles, mens det fra de andre blir trukket et representativt antall foretak. Samlet utgjør disse foretakene det utvalget som skal sende inn fullstendig sett av opplysninger (dvs. Næringsoppgave (NO) og tilleggsskjema).

De detaljerte regnskapsopplysningene fra utvalget sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene og Strukturundersøkelsen. Dette danner grunnlaget for beregning av de økonomiske strukturene i næringene som ligger til grunn ved publiseringen av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er hentet inn fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggsskjema) fra et utvalg foretak.

Brev om opplysningsplikt for Strukturundersøkelsen blir sendt utvalget for elektronisk rapportering over internett.Brevene blir sendt ut i månedsskiftet mail/juni etter statistikkårets utløp, med 3 til 4 ukers svarfrist. Foretak som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig i opp til 6 måneder etter svarfristens utløp. Foretak som ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

For de øvrige foretakene er det innhentet omsetningstall og andre vesentlige regnskapsopplysninger fra næringsoppgaver levert elektronisk til Skattedirektoratet og fra årsregnskap i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Videre er det innhentet omsetningstall fra foretak i Momsregisteret.

Det er foretatt kontroller og opprettinger av opplysningene som kommer fra register, næringsoppgaver og tilleggsskjema for de foretakene som inngår i utvalget. Særlig kritiske kontrollstørrelser er næringskode, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, andre driftskostnader, driftsresultat, investeringer og varekostnader.

Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Bedrifts- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Ved publisering av foreløpige tall vil ikke datamaterialet være like grundig editert som ved publisering av endelige tall.

For foretakene i utvalget hvor det foreligger fullstendig NO med tilleggsskjema er ingen variabler estimerte. For disse foretakene er skjemaopplysningene benyttet. For foretak hvor det er innhentet næringsoppgave fra skattedirektoratet blir kun tilleggsskjema estimert. For de resterende foretakene blir alle variabler bortsett fra omsetning og sysselsetting estimert på bakgrunn av tall fra utvalget.

Omsetning og sysselsetting regnes som fulltellingsvariabler og brukes som grunnlag for å estimere manglende data på andre variabler. Metoden for å estimere manglende data for enheter utenfor utvalget var fram til og 2010 basert på at man brukte et gjennomsnitt blant foretak med samme næring i utvalget for den variablen som skulle sestimeres (rateestimat). Fra 2011 benytter man en metode som baserer seg på at man ut fra gitte kriterier skal finne den enheten i utvalget som ligner mest på enheten man skal estimere tall for og bruker denne enheten sine verdier i stedet for et gjennomsnitt av verdier fra flere foretak (nærmeste nabo). Kriteriet for å finne nærmeste nabo er næringskode kombinert med forholdet omsetning/sysselsetting, i nevnte rekkefølge.

Aksjeselskaper utenom utvalget

For en god del aksjeselskaper utenom utvalget er næringsoppgaven innhentet elektronisk via Skattedirektoratet. For disse foretakene er ingen regnskapsopplysninger beregnet.

For andre aksjeselskaper utenom utvalget er det innhentet bestemte regnskapsopplysninger fra Regnskapsregisteret for aksjeselskaper. En del poster i Regnskapsregisteret er identiske med opplysningene i NO og kan derfor hentes direkte fra Regnskapsregisteret. De øvrige postene beregnes med hensyn til fordelingen i utvalget (ordnet etter næringsunderguppe og samme størrelsesgruppe med hensyn til omsetning, driftkostnad eller annen relevant fordelingsnøkkel).

Foretak med omsetning ifølge Momsregisteret eller strukturundersøkelsen

For de foretakene utenom utvalget hvor omsetning er hentet fra Momsregisteret eller fra Strukturundersøkelsen blir NO-postene og postene i tilleggsskjema estimert ved å bruke omsetning som fordelingsnøkkel.

Sysselsettingstall

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Foreløpige tall blir publisert før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som publiseres innen 17 måneder etter statistikkårets utløp. For foretak i utvalget som ikke er registrert innen publisering, blir foreløpige tall beregnet ved hjelp av andre kilder.

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra A-ordningen, mot tidligere fra AA-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som mer beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall.

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys?fane=om

http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk

http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med revisjonen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Bedrifts- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Frem til og med 2003 rapporterte foretak i utvalget sysselsettingstall på spørreskjema. Fra og med statistikkåret 2004 innhentes også sysselsettingstall for enheter som inngår i utvalget via Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret).

Når det gjelder eiere er beregningen av disse endret fra 2005. Frem til 2005 fikk foretak som ikke er aksjeselskap (dvs. ansvarlige selskap, enkeltpersonforetak og selskap med delt ansvar), og som hadde omsetning mellom 11 000 og 100 000 kroner beregnet 1 eier. Fra 2005 får ingen slike foretak med omsetning under 150 000 kroner beregnet eier.

Bruttoinvesteringer ble tidligere innhentet på skjema for enhetene som var med i utvalget. For resten av populasjonen ble bruttoinvesteringer beregnet. Fra og med 2008-årgangen blir bruttoinvesteringer hentet fra saldoskjema RF1084B som er innlevert til skattedirektoratet. Det gir en mer korrekt verdi for bruttoinvesteringer enn tidligere årganger.

Ved næringsplassering av enhetene har vi frem til og med referanseåret 2007 brukt Standard for næringsgruppering fra 2002 (SN2002). Fra referanseåret 2007 har vi bruk Standard for næringsgruppering fra 2007 (SN2007). Dette fører til at enkelte næringer ikke kan sammenlignes bakover i tid. En del av næringene som etter ny næringsstandard (SN2007) ligger under Informasjon og kommunikasjon kan en finne igjen i gammel standard (SN2002) i statistikkbanken for  Transport og reiseliv .

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål o.l. gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1 000 kroner o.l. Bruk av kjente begreper og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under editeringen.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting o.l. Delvis frafall kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utvalget. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Verdiene til variablene sysselsetting, omsetning og antall foretak kommer fra ulike administrative registre og fulltelles for hele populasjonen. Frafallsfeil er derfor ikke aktuelt for foreløpige tall.

Utvalgsfeilen måler det forventede avviket mellom hva utvalget gir for resultat, og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt.

Skjevheter i utvalget (f.eks. misvisende stratifisering) kan medføre feil for de variablene hvor det ikke er innhentet opplysninger for alle enhetene i populasjonen. Man antar eksplisitt ved imputeringen at foretak utenfor utvalget har lik kostnads- og inntektsstruktur som foretak i utvalget.

Variablene som inngår i foreløpige tall (antall foretak, sysselsetting og omsetning) er basert på fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant for disse variablene.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med strukturstatistikken. Virksomhet- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund, Momsregisteret og AA-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand o.l. i Virksomhets- og foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

Revisjon

Strukturstatistikk for Transport og lagring er en årsstatistikk med publisering for både foreløpige og endelige tall.

Foreløpige tall publiseres ca. ti måneder etter statistikkårets utgang. Denne publiseringen omfatter kun variablene antall foretak, omsetning og sysselsetting. Den statistiske enheten er foretak.

Ved publisering av endelige tall, blir de foreløpige tallene revidert. Disse publiseres normalt seksten til sytten måneder etter statistikkårets utgang. Disse erstatter de foreløpige tallene for statistikkåret, og omfatter i tillegg langt flere variabler. Tall for både foretak og virksomheter/bedrifter er inkludert.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB