250636_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
250636
Færre utenlandsreiser
statistikk
2017-03-14T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false
Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst en overnatting i 4. kvartal 2016. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

Reiseundersøkelsen4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst én overnatting i 4. kvartal i fjor. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

Reisevirksomhet innen turisme
4. kvartal 2016Endring i prosent
4. kvartal 2015 - 4. kvartal 2016
Antall personer på reise (1 000)2 010-0,5
Antall reiser (1 000)4 080-1,4
Forbruk (mill. kr)27 590-6,5

Antall innenlandsreiser gikk opp 1 prosent til 2,5 millioner. I 4. kvartal 2016 ble det gjort i alt 4,1 millioner reiser med overnatting, noe som er 1 prosent mindre enn i samme kvartal 2015.

Om lag 2 millioner personer i aldersgruppen 16–79 år var på reise i 4. kvartal 2016. Dette er omtrent uendret fra samme kvartal 2015.

Flest reiser til Spania

Med 278 000 reiser er Spania igjen det landet vi hadde flest reiser til. Deretter kommer Storbritannia med 200 000 reiser, Sverige med 187 000 og Danmark med 182 000 reiser.

Mindre forbruk

Nordmenn brukte 27,6 milliarder kroner på reiser i 4. kvartal. Det er 7 prosent mindre enn samme kvartal 2015. Samlet sett ble det brukt omtrent like mye på innenlandsreisene og 9 prosent mindre på utenlandsreisene.

 Færre overnattinger

Nordmenn hadde 17,6 millioner overnattinger på reisene i 4. kvartal. Det er 13 prosent mindre enn i 4. kvartal 2015. Antall overnattinger på innenlandsreiser gikk ned 12 prosent til 10,3 millioner, mens antall overnattinger på utenlandsreiser gikk ned 13 prosent til 11,7 millioner.

Færre reiser i 2016

Nordmenn gjennomførte 21,9 millioner reiser i hele 2016, 3 prosent færre enn i 2015. Utenlandsreiser gikk ned 8 prosent til 8,0 millioner, mens innenlandsreiser gikk opp 1 prosent til 13,8 millioner. Antall yrkes- og feriereiser gikk ned henholdsvis 2 og 3 prosent. Vi brukte 160,5 milliarder kroner på reiser i 2016, som er 2 prosent mer enn i 2015.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartalÅpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2016 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16–79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 4,1 millioner. Intervall: 3,7 millioner til 4,4 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 17,8 millioner. Intervall: 17,0 millioner til 18,7 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 27,6 milliarder kroner. Intervall: 24,4 milliarder til 30,7 milliarder kroner

Endring i hovedovernattingsmåteÅpne og lesLukk

Fra og med 1. kvartal 2016 er innhold i viktigste innkvarteringstype endret i tråd med Eurostats anbefaling. Gjeldende inndeling kan leses i Om Statistikken. Vi vil på sikt oppdatere tidsserie tilbake til 2002 etter denne inndelingen.