250628
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
250628
Vi reiser mer innenlands
statistikk
2016-09-08T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false
Nordmenn gjennomførte 20 prosent flere innenlandsreiser 2. kvartal 2016 sammenlignet med 2. kvartal 2015.

Reiseundersøkelsen2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi reiser mer innenlands

Nordmenn gjennomførte 3,9 millioner innenlandsreiser med minst en overnatting i 2. kvartal 2016. Dette er 20 prosent flere enn i same kvartal i 2015.

Reisevirksomhet innen turisme
2. kvartal 2016Endring i prosent
2. kvartal 2015 - 2. kvartal 2016
Antall personer på reise (1 000)2 440-2,4
Antall reiser (1 000)6 0607,6
Forbruk (mill. kr)39 4307,0

Antall utenlandsreiser gikk derimot ned med 9 prosent til 2,1 millioner sammenlignet med samme periode året før. I 2. kvartal 2016 var det totalt 6,1 millioner reiser, noe som er 8 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

Om lag 2,4 millioner personer i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 2. kvartal 2016. Dette er 2 prosent færre enn i samme kvartal året før.

Flest antall reiser til Sverige

Med 383 000 reiser er Sverige det landet vi hadde flest reiser til i årets andre kvartal. Etter Sverige er Spania og Storbritannia de landene der nordmenn reiste mest til i dette kvartalet med henholdsvis 287 000 og 201 000 reiser.

Hotell i utlandet

Trenden med valg av hotell som overnattingssted på yrkesreisene og på utenlandsreisene våre fortsetter også. I 2. kvartal 2016 var hotell hovedovernattingsmåte på 84 prosent av yrkesreisene og 64 prosent av utenlandsreisene. På innenlandsreisene og på feriereisene var det flest overnattinger i ikke kommersiell innkvartering med henholdsvis 46 og 45 prosent.

Bil innenlands og fly utenlands

Når det gjelder valg av transportmiddel på reisene, er det få endringer i nordmenns reisevaner. Med en andel på 60 prosent er bilen – både private og leide kjøretøy – det mest brukte transportmiddelet på innenlandsreiser. På utenlandsreisene er fly mest benyttet og har en andel på 76 prosent.

Færre reiser i første halvår 2016

Nordmenn gjennomførte 10,6 millioner reiser i første halvår 2016, og det er 7 prosent færre enn i første halvår 2015. Antall innenlandsreiser ble redusert med 4 prosent og antall utenlandsreiser ble redusert med 12 prosent. Nedgang i antall yrkesreiser og feriereiser er henholdsvis 8 og 7 prosent.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartalÅpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal 2016 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

• Antall reiser: Publisert verdi på 6,1 millioner. Intervall: 5,6 millioner til 6,5 millioner

• Antall overnattinger: Publisert verdi på 25,6 millioner. Intervall: 24,8 millioner til 26,5 millioner

• Forbruk på reisen: Publisert verdi på 39,4 milliarder kroner. Intervall: 35,6 milliarder til 43,2 milliarder kroner

 

Endring i hovedovernattingsmåteÅpne og lesLukk

Fra og med 1. kvartal 2016 er innhold i viktigste innkvarteringstype endret i tråd med Eurostats anbefaling. Gjeldende inndeling kan leses i Om Statistikken. Vi vil på sikt oppdatere tidsserie tilbake til 2002 etter denne inndelingen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB