212015
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
212015
Nedgang i antall innenlandsreiser
statistikk
2015-11-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false
Statistikk om gjennomførte reiser. Nordmenn gjennomførte 4,1 millioner innenlandsreiser i 3. kvartal 2015.

Reiseundersøkelsen3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i antall innenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 4,1 millioner innenlandsreiser i 3. kvartal 2015 mot 4,8 millioner i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 13 prosent. Antall utenlandsreiser har gått ned med 7 prosent.

Reisevirksomhet innen turisme
3. kvartal 2015Endring i prosent
3. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015
Antall personer på reise (1 000)2 920-5,8
Antall reiser (1 000)7 020-10,3
Antall overnattinger (1 000)40 000-16,4
Forbruk (mill. kr)58 930-0,9

I overkant av 2,9 millioner personer i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 3. kvartal 2015. Dette er 6 prosent færre enn i samme kvartal året før.

Flyr utenlands, kjører hjemme

Når det gjelder valg av transportmiddel på reisen, følges samme mønster som tidligere. Med en andel på 70 prosent er bilen, både private og leide kjøretøy, det mest brukte transportmiddelet på innenlandsreiser. På utenlandsreisene er fly mest benyttet, med en andel på 68 prosent.

Hotell på yrkesreiser og i utlandet

På yrkesreisene og utenlandsreisene våre er det også i 3. kvartal 2015 hotell som er valgt hovedovernattingsmåte. På 90 prosent av yrkesreisene og 61 prosent av utenlandsreisene velges hotell. Både på innenlandsreisene og feriereisene var det flest overnattinger i privat regi, med andeler på henholdsvis 52 og 48 prosent.

Færre reiser hittil i år

Nordmenn gjennomførte 18,4 millioner reiser i de første 9 månedene i 2015, og det er 7 prosent færre enn i de 9 første måneder i 2014. Antall innenlandsreiser ble redusert med 9 prosent mens antall utenlandsreiser gikk ned med 3 prosent. Nedgangen i antall feriereiser og yrkesreiser er henholdsvis 6 og 10 prosent.

Beregning av Utvalgsusikkerhet i 3. kvartalÅpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2015 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

• Antall reiser: Publisert verdi på 7 millioner. Intervall: 6,6 millioner til 7,5 millioner

• Antall overnattinger: Publisert verdi på 40 millioner. Intervall: 39,3 millioner til 40,7 millioner

• Forbruk på reisen: Publisert verdi på 58,9 milliarder kroner. Intervall: 54,8 milliarder til 63 milliarder kroner

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB