212034
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
212034
Færre innenlandsreiser
statistikk
2015-09-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterReiseliv, Tids- og mediebruk, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false
Statistikk om gjennomførte reiser. Nordmenn gjennomførte 3,3 millioner innenlandsreiser, og 1,8 millioner utenlandsreiser i 2. kvartal 2015.

Reiseundersøkelsen2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre innenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 3,3 millioner innenlandsreiser i 2. kvartal 2015 mot 4,0 millioner i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 19 prosent. Antall utenlandsreiser har gått ned 12 prosent til 1,8 millioner reiser.

Reisevirksomhet innen turisme
2. kvartal 2015Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015
Antall personer på reise (1 000)2 500-8,4
Antall reiser (1 000)5 630-16,0
Antall overnattinger (1 000)24 710-25,3
Forbruk (mill. kr)36 840-8,5

Om lag 2,5 millioner personer i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 2. kvartal 2015. Dette er 8 prosent færre enn i samme kvartal året før. Årsaken til at det var færre reiser i år enn i fjor, kan være at årets påskeuke var delt mellom 1. og 2. kvartal, mens den i fjor i sin helhet falt på 2. kvartal.

Vanligst med bil på innenlandsreiser

De fleste innenlandsreiser går med private og leide kjøretøy. I 2. kvartal gikk antall reiser med slike befordringsmidler ned med 22 prosent. Reiser utført med fly gikk ned 11 prosent, mens jernbane gikk ned 6 prosent. Færrest reiser blir utført med båt, og her var nedgangen på 36 prosent til 700 000 reiser. Både ferie innenlands og innenlandske yrkesreiser hadde en nedgang på 9 prosent sammenlignet med samme periode i 2014

Færre yrkesreiser til utlandet

Utenlandsreisene foregår hovedsakelig med fly. I 2. kvartal ble det utført 1,7 millioner reiser med fly, noe som tilsvarer en nedgang på 16 prosent. Utenlandsreiser med rutebil eller turbil og båt utgjør en veldig liten andel av utenlandsreisene. Disse transportmåtene økte i 2. kvartal 2015 med henholdsvis 33 og 13 prosent. Utenlandsreiser med private og leide kjøretøy gikk tilbake 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2014. Det var 22 prosent færre yrkesreiser til utlandet og 9 prosent færre feriereiser utenlands i 2. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal i 2014.

Hittil i år

Nordmenn gjennomførte 11,4 millioner reiser i første halvår 2015, og det er 5 prosent færre enn i første halvår 2014. Antall innenlandsreiser ble redusert med 7 prosent mens antall utenlandsreiser holder seg stabil. Nedgang i antall feriereiser og yrkesreiser er henholdsvis 5 og 3 prosent1.

1 Rettet 2. september 2015.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 2. kvartal 2015Åpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse. Det medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 2. kvartal viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

Antall reiser: Publisert verdi på 5,6 millioner. Intervall: 5,2 millioner til 6,1 millioner

Antall overnattinger: Publisert verdi på 24,7 millioner. Intervall: 23,9 millioner til 25,5 millioner

Forbruk på reisen: Publisert verdi på 36,8 milliarder kroner. Intervall: 33,3 milliarder til 40,4 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB