212032
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
212032
Flere utenlandsreiser
statistikk
2015-06-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser reisevirksomheten innen turisme. Nordmenn gjennomførte 1,8 millioner reiser til utlandet i 1. kvartal 2015.

Reiseundersøkelsen1. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 1,8 millioner reiser til utlandet i 1. kvartal 2015. Dette er 20 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. Antall innenlandsreiser økte med 7 prosent.

Reisevirksomhet innen turisme
1. kvartal 2015Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Antall personer på reise (1 000)2 3601,7
Antall reiser (1 000)5 73010,4
Antall overnattinger (1 000)24 21018,7
Forbruk (mill. kr)32 63038,0

Om lag 2,4 millioner personer i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 1. kvartal 2015. Dette er 2 prosent flere enn i samme kvartal året før. Nordmenn gjennomførte 5,7 millioner reiser totalt i 1. kvartal 2015. Det er 10 prosent mer enn samme kvartal i 2014. Årsaken til at det var flere reiser i 1. kvartal i år enn i fjor kan være forskjeller i tidspunktet for påsken. I 2014 falt påskeferien i sin helhet i 2. kvartal, mens den i 2015 falt i både 1. og 2. kvartal.

Bil innenlands og fly utenlands

Når det gjelder valg av transportmiddel på reisen fortsetter trenden. Med en andel på 59 prosent er bilen - både private og leide kjøretøy - det mest brukte transportmiddelet på innenlandsreiser. På utenlandsreisene er fly mest benyttet og har en andel på 74 prosent.

Privat innkvartering innenlands og hotell utenlands

Trenden med valg av hotell som overnattingssted på yrkesreisene og på utenlandsreisene fortsetter. I 1. kvartal 2015 var hotell hovedovernattingsmåte på 85 prosent av yrkesreisene og 65 prosent av utenlandsreisene. Både på innenlandsreisene og feriereisene var det flest overnattinger i privat regi. Andelen overnattinger i privat regi på innenlandsreisene og feriereisene var på henholdsvis 42 og 45 prosent.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartalÅpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 1. kvartal 2015 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 5,7 millioner. Intervall: 5,2 millioner til 6,2 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 24,2 millioner. Intervall: 23,3 millioner til 25,2 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 32,6 milliarder kroner. Intervall: 29,0 milliarder til 36,2 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB