161958
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
161958
Vi reiser som aldri før
statistikk
2014-03-06T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterReiseliv, Tids- og mediebruk, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vi reiser som aldri før

Nordmenn gjennomførte 15,1millioner innenlandsreiser med overnatting i 2013. Det er en økning fra 2012 på 13 prosent. Antall utenlandsreiser var om lag uendret i forhold til 2012. Ser vi utenlands- og innenlandsreiser under ett, er reiseaktiviteten rekordhøy.

Reisevirksomhet innen turisme
4. kvartal 2013Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 4. kvartal 2013
Rettet 6. mars 2014 kl. 11.15.
Antall personer på reise (1 000)2 3302,6
Antall reiser (1 000)5 180-3,4
Antall overnattinger (1 000)22 4906,3
Forbruk (mill. kr)27 750-1,3
Figur 1. Antall reiser, etter destinasjon

Antall overnattingsreiser totalt har økt med 17 prosent siden 2004. I samme tiårsperiode har antall utenlandsreiser økt med hele 56 prosent, mens antall innenlandsreiser har mer beskjeden økning, 2 prosent.

Noen flere innenlandsreiser i 4. kvartal

I 4. kvartal 2013 gjennomførte vi 5,2 millioner reiser, hvorav 3,3 millioner var reiser i Norge, mens nesten 1,9 millioner var reiser til utlandet. Sammenlignet med 4. kvartal 2012 økte antall reiser i Norge noe, mens antall utenlandsreiser gikk ned med 10 prosent.

Flere personer på reiser, men noe færre turer

Om lag 2,3 millioner nordmenn i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 4. kvartal i 2013. Dette er 3 prosent flere enn i samme kvartal året før. Vi gjennomførte 5,2 millioner reiser totalt, noe som innebærer at hver reisende nordmann i gjennomsnitt var på 2,2 reiser i dette kvartalet. Tilsvarende tall for 4. kvartal året før var 2,3. Dette betyr både at noen flere nordmenn faktisk reiste samtidig som de reiselystne i gjennomsnitt dro hjemmefra noe sjeldnere enn mot slutten av 2012.

Flyr utenlands, kjører hjemme

Når det gjelder våre valg av hovedtransportmiddel på reisen, fortsetter trenden som før: Med en andel på 58 prosent i 4. kvartal 2013 er bilen - både privat og leid kjøretøy - det mest brukte transportmiddelet på våre innenlandsreiser. På utenlandsreisene og på reiser i yrkessammenheng er fly mest benyttet, med en andel på henholdsvis 78 og 63 prosent.

Overnatter på hotell i utlandet

Trenden med valg av hotell som overnattingssted på yrkesreisene og på utenlandsreisene våre fortsetter: I 4. kvartal 2013 var hotell hovedovernattingsmåte på 92 prosent av yrkesreisene og 65 prosent av utenlandsreisene. På innenlandsreisene og på feriereisene våre var det høyest andel overnattinger i privat regi, med henholdsvis 52 prosent og 57 prosent.

Tallene i reiseundersøkelsen er usikreÅpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne metoden gir en utvalgsusikkerhet som kan beregnes.

Beregning av utvalgsusikkerhet 4. kvartal 2013Åpne og lesLukk

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2013 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

• Antall reiser: Publisert verdi på 5,2 millioner. Intervall: 4,8 millioner til 5,6 millioner

• Antall overnattinger: Publisert verdi på 22,5 millioner. Intervall: 21,7 millioner til 23,3 millioner

• Forbruk på reisen: Publisert verdi på 27,8 milliarder kroner. Intervall: 24,8 milliarder til 30,8 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB