97703
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
97703
Flere innenlandsreiser
statistikk
2013-11-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere innenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 4,3 millioner innenlandsreiser med overnatting i 3. kvartal 2013. Det er 26 prosent flere enn i 3. kvartal 2012. Antall utenlandsreiser var uendret i denne perioden.

Reisevirksomhet innen turisme
3. kvartal 2013Endring i prosent
3. kvartal 2012 - 3. kvartal 2013
Antall personer på reise (1 000)2 9802,1
Antall reiser (1 000)7 38013,7
Antall overnattinger (1 000)43 4007,6
Forbruk (mill. kr)55 79027,5

Nesten 3 millioner nordmenn i aldersgruppen 16-79 år var på reise i 3. kvartal i år. Dette er 2 prosent flere enn i samme kvartal i fjor. Vi hadde 7,4 millioner reiser totalt, som innebærer at hver reisende nordmann i gjennomsnitt var på nesten 2,5 reiser i 3. kvartal i år. Tilsvarende tall for 3. kvartal i fjor var 2,34. Dette betyr både at flere nordmenn faktisk reiser, og de reisende reiser oftere.

Flyr utenlands, kjører hjemme

Når det gjelder våre valg av transportmiddel på reisen, fortsetter trenden som før. Med en andel på 70 prosent er bilen - både private og leide kjøretøy - det mest brukte transportmiddelet på innenlandsreiser. På utenlandsreisene er fly mest benyttet, også med en andel på 70 prosent.

Overnatter på hotell i utlandet

Trenden med valg av hotell som overnattingssted på yrkesreisene og på utenlandsreisene våre fortsetter. I 3. kvartal 2013 var hotell hovedovernattingssted på 90 prosent av yrkesreisene og 63 prosent av utenlandsreisene. På innenlandsreisene og på feriereisene var det flest overnattinger i privat regi, med en andel på henholdsvis 45 og 40 prosent.

Usikre tall for reiser, overnatting og forbruk Åpne og lesLukk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 3. kvartal 2013 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

Antall reiser: Publisert verdi på 7,4 millioner. Intervall: 6,9 millioner til 7,8 millioner

Antall overnattinger: Publisert verdi på 43,4 millioner. Intervall: 42,6 millioner til 44,1 millioner

Forbruk på reisen: Publisert verdi på 55,8 milliarder kroner. Intervall: 51,2 milliarder til 60,4 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB