96478
/transport-og-reiseliv/statistikker/reise/kvartal
96478
Flere utenlandsreiser
statistikk
2013-03-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
reise, Reiseundersøkelsen, ferieturer, arbeidsreiser, jobbreiser, yrkesreiser, reisemål, utenlandsreiser, innenlandsreiser, overnattinger, innkvartering, transportmiddel, reiseutgifterTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
false

Reiseundersøkelsen4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere utenlandsreiser

Nordmenn gjennomførte 5,4 millioner reiser med overnatting i løpet av 4. kvartal 2012. Det er 5 prosent flere enn i samme kvartal året før. Antall utenlandsreiser har økt med hele 21 prosent i løpet av ett år.

Reisevirksomhet innen turisme
4. kvartal 2012Endring i prosent
4. kvartal 2011 - 4. kvartal 2012
Antall personer på reise (1 000)2 2700,0
Antall reiser (1 000)5 3604,9
Antall overnattinger (1 000)21 150-1,2
Forbruk (mill. kr)28 110-9,1

Siden 4. kvartal 2011 har det vært oppgang både i utenlandsreiser med ferieformål og utenlandsreiser som ble gjennomført i yrkessammenheng, med henholdsvis 12 og 52 prosent.

Noe kortere reiser enn i 2011

Vi hadde i alt 21,2 millioner overnattinger på reisene våre i 4. kvartal 2012. Det er 1 prosent færre enn i samme kvartal i 2011. Hver reise hadde i gjennomsnitt nesten 4 overnattinger i 4. kvartal 2012. Tilsvarende tall for 4. kvartal 2011 var 4,2 overnattinger.

En gjennomsnittlig innenlandsreise hadde 2,8 overnattinger, nesten det samme som i 4. kvartal 2011, mens utenlandsreisene i gjennomsnitt hadde 5,7 overnattinger dette kvartalet, mot 6,6 overnattinger i 4. kvartal 2011.

Fortsatt mest bil innenlands og fly utenlands

Bil (private og leide kjøretøy) er den transportformen som var mest brukt på de innenlandske overnattingsreisene våre i 4. kvartal. Andelen reiser der bil var hovedtransportmiddelet, var 56 prosent i 4. kvartal 2012. På utenlandsreiser er som vanlig fly mest brukt, på hele 78 prosent av reisene.

Overnatter på hotell i utlandet

Det er små endringer når det gjelder hvordan vi overnatter på reisene våre. På utenlandsreiser overnatter vi mest på hotell, mens vi på innenlandsreiser bor mest privat.

Forbruk på 28 milliarder kroner

Det ble brukt 28 milliarder kroner på reisene i 4. kvartal 2012. To tredjedeler av dette ble brukt under utenlandsreisene. Rundt 17 milliarder brukes på feriereiser. Det må legges til at usikkerheten rundt forbrukstallene er stor.

Usikre tall for reiser, overnatting og forbruk

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av denne utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2012 viser at de verdiene vi ville ha fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalgt antall personer, med 95 prosent sikkerhet ligger innenfor følgende intervaller:

Antall reiser: 4,9 millioner til 5,8 millioner
Antall overnattinger: 20,4 millioner til 21,9 millioner
Forbruk på reisen: 25,1 milliarder til 31,1 milliarder kroner

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB