205952_tabell_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205952_tabell
statistikk
2015-11-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger landenes lastebiltrafikk til og fra Norge. Norskregistrerte lastebiler sto for 33,4 prosent av grensetransporten med lastebil i 3. kvartal 2015.

Godstransport med lastebil3. kvartal 2015

Innhold