21953_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/flytrafikk/aar
21953
31 millioner passasjerer i 2004
statistikk
2005-07-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Svalbard
no
flytrafikk, Lufttransport, passasjerer, godstransport, ruteflyginger, charterflyginger, innenlandsk flytrafikk, internasjonal flytrafikk, flyplasserLuftfart, Transport og reiseliv, Svalbard, Transport og reiseliv
false

Lufttransport2004

En flypassasjer tilsvarer én person på én flygning. Antall flypassasjerer vil overstige antall flyreiser hver gang en reise innebærer mer enn én flygning.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

31 millioner passasjerer i 2004

Det var 31 millioner reisende over norske flyplasser med ruteanløp i fjor. Over 25 prosent av reisene skjedde i årets siste kvartal. Flest passasjerer hadde Oslo Gardermoen med totalt 14,4 millioner. Bergen Flesland håndterte 3,4 millioner passasjerer, mens Stavanger Sola og Trondheim Værnes hadde 2,5 millioner passasjerer hver.

Innenlandsk trafikk utgjorde 21 millioner av totalt antall passasjerer. Den største flyplassen for innenlandsk trafikk var Oslo Gardermoen med 7,3 millioner passasjerer.

Av de 31 millioner reisende i 2004, var 29,3 millioner passasjerer på rutefly. 1,8 millioner reiste på charter. 63 prosent av charterpassasjerene reiste fra Oslo Gardermoen.

Det ble fraktet 111 000 tonn gods og post på norske flyplasser i 2004. 69 prosent av godset fraktet over Gardermoen var til og fra utenlandske flyplasser.

Lufttransport. Antall passasjerer og godsmengde på de største flyplasser1 med ruteanløp.
2004
Flyplass Passasjerer2 Gods og post
kommet og sendt i alt
I alt Ruteflyging Charterflyging
        Tonn
Innenlandsk og internasjonal trafikk i alt      31 104 742       29 256 803      1 847 939  110 993
Oslo Gardermoen 14 440 818 13 271 515 1 169 303 73 056
Sandefjord Torp  741 319  714 338 26 981  264
Kristiansand Kjevik  736 456  700 565 35 891 1 303
Stavanger Sola 2 450 328 2 288 261  162 067 5 446
Haugesund Karmøy  353 068  346 272 6 796  460
Bergen Flesland 3 416 914 3 211 099  205 815 6 681
ålesund Vigra  672 937  643 966 28 971 1 979
Molde årø  317 057  313 353 3 704 1 242
Kristiansund  214 040  209 702 4 338  290
Trondheim Værnes 2 542 097 2 411 253  130 844 5 019
Bodø 1 273 279 1 258 101 15 178 3 861
Evenes  410 876  396 854 14 022 1 596
Bardufoss  158 127  153 594 4 533  260
Tromsø Langnes 1 348 701 1 330 623 18 078 4 747
Alta  289 709  283 630 6 079  464
Hammerfest  127 359  127 354 5  253
Kirkenes  205 776  204 762 1 014  488
Andre 1 405 881 1 391 561 14 320 3 583
         
Innenlandsk trafikk i alt 21 415 220 21 312 401  102 819 58 560
Oslo Gardermoen 7 251 941 7 230 735 21 206 22 914
Sandefjord Torp  330 557  328 354 2 203  232
Kristiansand Kjevik  580 309  572 612 7 697 1 198
Stavanger Sola 1 687 664 1 676 499 11 165 4 211
Haugesund Karmøy  312 321  311 304 1 017  438
Bergen Flesland 2 648 253 2 624 407 23 846 5 881
ålesund Vigra  635 262  632 987 2 275 1 977
Molde årø  312 958  312 540  418 1 241
Kristiansund  213 647  209 656 3 991  290
Trondheim Værnes 2 279 611 2 272 733 6 878 5 000
Bodø 1 260 229 1 257 364 2 865 3 860
Evenes  398 087  396 595 1 492 1 529
Bardufoss  158 127  153 594 4 533  260
Tromsø Langnes 1 326 748 1 326 250  498 4 744
Alta  289 422  283 602 5 820  464
Hammerfest  127 354  127 354 ..  253
Kirkenes  205 682  204 685  997  487
Andre 1 397 048 1 391 130 5 918 3 581
1  Flyplasser med mer enn 100 000 passasjerer i 2004.
2  Oppgavene omfatter passasjerer kommet og reist med norske og utenlandske sivilfly i rute- og charterflyging.
Passasjerer i transitt/transfer er inkludert.

Kilde : Tallgrunnlaget for statistikken er produsert av Avinor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB