Flere passasjerer i 1. kvartal 2017

Publisert:

Endret:

Antall terminalpassasjerer gikk opp med 298 000 i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,5 prosent.

 

Mesteparten av passasjerveksten, rundt 260 000, fant sted i mars. I januar var det en økning på 136 000, mens det i februar ble registrert en nedgang på 100 000 terminalpassasjerer.

Figur 1. Flypassasjerer i Norge

Flypassasjerer på innenlandske avganger Flypassasjerer på utenlandske flygninger
1.kv. 2013 3.7 4.2
2.kv. 4.3 5.7
3.kv. 4.0 6.9
4.kv. 4.1 4.9
1.kv. 2014 3.9 4.4
2.kv. 4.3 6.1
3.kv. 4.0 7.0
4.kv. 4.1 4.9
1.kv. 2015 3.7 4.4
2.kv. 4.2 6.0
3.kv. 4.0 7.1
4.kv. 4.0 5.0
1.kv. 2016 3.7 4.6
2.kv. 4.3 5.9
3.kv. 4.1 6.9
4.kv. 4.0 5.1
1.kv. 2017 3.9 4.6

Flere terminalpassasjerer på innenlandske flygninger

På innenlandske flygninger var det til sammen 7,8 millioner terminalpassasjerer om bord ved avgang og ankomst i 1. kvartal 2017. Dette er 4,2 prosent flere enn i samme kvartal 2016.

På utenlandsflyene var det 4,6 millioner terminalpassasjerer i 1. kvartal 2017. Dette er en liten nedgang på 0,4 prosent fra samme kvartal i fjor.

Figur 2. Passasjerer på norske lufthavner

Flypassasjerer på innenlandske avganger Flypassasjerer på utenlandske avganger Terminalpassasjerer
3. kv. 2012 4.0 3.1 14.1
4. kv. 4.0 2.3 12.6
1. kv. 2013 3.7 2.1 11.6
2. kv. 4.3 2.9 14.4
3. kv. 4.0 3.4 15.0
4. kv. 4.1 2.4 13.1
1. kv. 2014 3.9 2.2 12.1
2. kv. 4.3 3.1 14.8
3. kv. 4.0 3.5 15.1
4. kv. 4.1 2.5 13.0
1. kv. 2015 3.7 2.2 11.9
2. kv. 4.2 3.0 14.5
3. kv. 4.0 3.5 15.1
4. kv. 4.0 2.5 13.0
1. kv. 2016 3.7 2.3 12.1
2. kv. 4.3 3.0 14.5
3. kv. 4.1 3.4 15.1
4. kv. 4.0 2.5 13.1
1 .kv. 2017 3.9 2.3 12.4

10 prosent flere utenlandspassasjerer på Oslo Gardermoen

På Oslo Gardermoen var det i alt 1,6 millioner passasjerer på fly til og fra utlandet. Dette er 144 000, eller 9,9 prosent, flere enn i 1. kvartal 2016. Også på Sandefjord Torp var det en økning i antall passasjerer med 43 400. Hos Bergen Flesland og Stavanger Sola gikk antall passasjerer ned med henholdsvis 16 600 og 8 100.

Økning i godstransport

Det ble håndtert om lag 45 000 tonn gods på norske flyplasser i 1. kvartal 2017. Dette er en økning på 5 000 tonn, tilsvarende 12 prosent, fra 1. kvartal i fjor. 33 000 tonn ble transportert til og fra utlandet, en økning av 20 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2016. I samme periode ble transportert om lag 500 tonn mindre gods på innenlandske flygninger, noe som er en nedgang på 4 prosent.

Kontakt