Publisert Tittel Åpne
19. mai 2021 Fortsatt oppgang i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikkel
25. mai 2020 Økning i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikkel
3. juni 2019 Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikkel
31. mai 2018 Reduserte bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikkel
7. juni 2017 Økt driftsresultat for utenriks sjøfart Artikkel