Økt driftsresultat for utenriks sjøfart

Publisert:

Endret:

Driftsresultatet for utenriks sjøfart viser fortsatt en positiv utvikling. I 2015 var det på 21,9 milliarder kroner, en økning på 10,3 prosent fra året før. Driftsmarginen lå på 14,6 prosent mot 13,7 prosent i 2014.

Bruttofraktene inkludert kommisjon og managementhonorarer for utenriks sjøfart var på 150,1 milliarder kroner i 2015 mot 144,6 milliarder kroner i 2014 – en oppgang på 3,8 prosent.

Fraktkontrakter for gods øker mest

Fraktinntektene fra COA på gods gikk opp med 44,5 prosent, til 18,1 milliarder kroner i 2015. I samme periode ble inntektene fra reisefrakter redusert med 12,8 milliarder kroner til 31,1 milliarder kroner. Utleie av skip med mannskap fra norske befraktere økte med 24,2 prosent, til 15,2 milliarder kroner.

Vekst for stykkgodsskipene

Fraktinntektene for stykkgodskipene, som utgjorde en tredel av all inntekt i næringen i 2015, steg med 12,5 prosent fra året før til 36,6 milliarder kroner. Fra en vekst i 2014 gikk offshoreskipenes fraktinntekter ned med 2,5 milliarder kroner til 30,4 milliarder kroner.

Reduserte bunkerskostnader

Kostnadene til bunkers ble i samme tidsrom redusert med 26,4 prosent til 13,8 milliarder kroner. Kostnader i alt til leie av skip med mannskap, tidsfrakter, gikk ned med 6,5 prosent fra året før til 18,0 milliarder kroner. Kostnader i alt til leie av skip uten mannskap, bareboat, økte derimot med 4,6 milliarder kroner til 8,1 milliarder kroner. Totalkostnadene viste en økning på 2,7 prosent fra året før til 128,2 milliarder kroner i 2015.

Fortsatt god vekst for innenriks sjøfart

Omsetning for innenriks sjøfart steg i samme periode med 7,6 prosent til 12,8 milliarder kroner1. Veksten skyldes i hovedsak økte inntekter fra innenriks passasjer- og godstransport, henholdsvis 56,0 og 16,1 prosent mer enn året før. Inntektene fra bilferjer var 2,4 milliarder i 2015, omtrent på samme nivå som i 2014.

Figur 1. Bruttofrakter, driftskostnader og driftsresultat siste fem år

2011 2012 2013 2014 2015
Sum bruttofrakter 103.23 117.67 122.65 133.10 134.62
Sum driftskostnader 99.20 116.07 114.26 124.77 128.19
Driftsresultat 11.87 11.22 17.51 19.86 21.91

Figur 2. Bruttofrakter siste fem år etter skipstype¹

2011 2012 2013 2014 2015
1 Tankskip 24.7 26.9 31.1 26.6 30.4
2 Bulkskip 19.9 21.5 18.4 24.4 14.2
3 Stykkgods-/ andre tørrlastskip 29.4 37.6 29.5 32.5 36.6
4 Passasjerfartøy 5.0 5.5 5.3 5.5 5.5
Øvrige skipstyper² 24.1 24.6 34.2 38.5 33.5
¹ SSB Standard for skipstype 2008.
² Inkluderer 5 - Offshoreskip, 6 - Slep- og redningsfartøy, 8 - Spesialskip og redningsfartøy og 9 - Andre.

Retting i tallet.

 

Kontakt