Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2012

Denne statistikken er opphørt. I statistikken Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk finnes tilsvarende tall i statistikkbanktabell 09608.

Innhold

Arkiv for Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. august 2014 2012 Økt verdiskapning i informasjonssektoren
26. august 2013 2011 Vekst for IKT-tjenester
30. august 2012 2010 Omsetningsvekst i informasjonssektoren
29. august 2011 2009 Nedgang i innholds- og mediesektoren
20. juli 2010 2008 Nedgang i IKT-industrien i 2008
31. august 2009 1995-2007 Verdiskapningen opp 10 prosent fra 2006
17. september 2008 1995-2006 Skapte verdier for 89 milliarder i 2006
4. desember 2001 1995-2000 IKT for 200 milliarder
12. desember 2000 1996-1998 IKT skapte verdier for 46 milliarder
28. november 2000 1995-1999 Øker drøyt 10 prosent årlig

Arkiv for Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt) - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. august 2014 2012 Økt verdiskapning i informasjonssektoren
26. august 2013 2011 Vekst for IKT-tjenester
30. august 2012 2010 Omsetningsvekst i informasjonssektoren
29. august 2011 2009 Nedgang i innholds- og mediesektoren
20. juli 2010 2008 Nedgang i IKT-industrien i 2008
31. august 2009 1995-2007 Verdiskapningen opp 10 prosent fra 2006
17. september 2008 1995-2006 Skapte verdier for 89 milliarder i 2006
4. desember 2001 1995-2000 IKT for 200 milliarder
12. desember 2000 1996-1998 IKT skapte verdier for 46 milliarder
28. november 2000 1995-1999 Øker drøyt 10 prosent årlig