21716
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
21716
Skapte verdier for 89 milliarder i 2006
statistikk
2008-09-17T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)1995-2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Skapte verdier for 89 milliarder i 2006

Informasjonssektoren skapte verdier for drøyt 89 milliarder kroner i 2006, viser endelige tall. En samlet sysselsetting på over 106 000 gir gjennomsnittlig verdiskapning per sysselsatt på 837 000 kroner.

Verdiskapning per sysselsatt i næringsgruppene i informasjonssektoren. 2006. Kroner per sysselsatt

Informasjonssektoren består av IKT-sektoren og innholdssektoren. Av disse var IKT-sektoren størst, med 69 prosent av sysselsettingen, 76 prosent av verdiskapningen og 78 prosent av omsetningen. IKT-sektoren sysselsatte dermed nærmere 74 000 personer, og skapte verdier og omsatte for henholdsvis 68 og 192 milliarder kroner i 2006. Innholdssektoren sysselsatte samme år 33 000 personer. Verdiskapningen var her på 21 milliarder og omsetningen på nærmere 54 milliarder.

IKT-konsulentvirksomhet sysselsatte over 38 000

De største næringsundergruppene innenfor IKT-sektoren er IKT-konsulentvirksomhet og telekommunikasjoner. I 2006 sysselsatte IKT-konsulentvirksomhet 38 100 personer, og hadde en verdiskapning og omsetning på nærmere 29 og 55 milliarder kroner. Men det var telekommunikasjoner som hadde den største omsetningen, med over 60 milliarder, nærmere 5,5 milliarder høyere enn IKT-konsulentvirksomhet. Med sine 12 800 sysselsatte hadde telekommunikasjoner også den klart største verdiskapningen per sysselsatt innenfor hele informasjonssektoren. Hver sysselsatt skapte i snitt verdier for over 1,81 millioner kroner. Dette er nærmere to og en halv gang høyere enn IKT-konsulentvirksomhet, som hadde et snitt på 750 000 kroner. Plassert mellom disse ligger IKT-industri med et snitt på 860 000.

Forlagsvirksomhet omsatte for 30 milliarder

Innenfor innholdssektoren var forlagsvirksomhet den største næringsundergruppen. Forlagsvirksomhet omfatter blant annet bøker, aviser, blader og tidsskrifter. Denne virksomheten var større enn de andre næringsgruppene i innholdssektoren til sammen, både med hensyn til sysselsetting, omsetning og verdiskapning. I 2006 var det til sammen 17 000 sysselsatte innenfor forlagsvirksomhet, samtidig lå omsetningen og verdiskapningen på henholdsvis 30 og 12 milliarder kroner.

Sammenligning mot tidligere årganger

Næringskorrigeringer innenfor enkelte næringer medfører at en direkte sammenligning med tidligere årganger er vanskelig. Særlig er dette tilfellet for annonse- og reklamevirksomhet (74.40 i Standard for næringsgruppering 2002) og engroshandel med elektroniske komponenter (51.86 i SN2002) og aggregerte tall der disse inngår. Se Om statistikken for de respektive strukturstatistikkene.

Tabeller: