21732
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
21732
Nedgang i IKT-industrien i 2008
statistikk
2010-07-20T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i IKT-industrien i 2008

Både omsetningen, sysselsettingen og verdiskapningen innenfor IKT-industri gikk ned fra 2007 til 2008. Informasjonssektoren som helhet opplevde derimot vekst.

Omsetningen innenfor informasjonssektoren økte med over 6 prosent fra 2007 til 2008 og endte på nærmere 241 milliarder kroner. Sysselsettingen økte med drøyt 4 prosent og utgjorde vel 100 000 personer. Til sammen skapte disse verdier, målt i bearbeidingsverdi, for nærmere 91 milliarder kroner i 2008. Dette tilsvarer en vekst på 5 prosent fra året før. Omsetningen innenfor IKT-industri derimot, falt i denne perioden nærmere 1,1 milliarder til 11,2 milliarder. Samtidig gikk sysselsettingen ned 4,4 prosent til snaut 4 400 personer, og verdiskapningen falt med nærmere 800 millioner kroner, eller 17,4 prosent. Dette innebærer at verdiskapningen per sysselsatt falt med 133 000 kroner fra 2007 til 2008.

Voksende engroshandel

Innenfor IKT-sektoren var den prosentvise veksten i omsetning og verdiskapning størst innenfor engroshandel med IKT-utstyr. Økningen var her på henholdsvis 10,9 og 12,8 prosent. Klart størst var likevel IKT-tjenester med over 58 000 sysselsatte og en omsetning på nærmere 136 milliarder kroner i 2008.

Omsetningsvekst i radio og fjernsyn

Innenfor innholds- og mediesektoren var det radio og fjernsyn som hadde størst omsetningsvekst. Omsetningen steg 9,4 prosent, eller omtrent 800 millioner kroner, fra 2007 til 2008 og endte på nærmere 9,3 milliarder. Samtidig stod sysselsettingen stille på 5 900 personer. Verdiskapningen steg med over 11 prosent og endte på drøyt 4,3 milliarder kroner i 2008. Innenfor innholds- og mediesektoren var utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet størst med en omsetning på 30,4 milliarder kroner. Verdiskapningen for virksomhet innenfor film, video og fjernsynsprogrammer økte med over 17 prosent til nærmere 2 milliarder kroner.

Sammenligning mellom 2007- og 2008-årgangen

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon (J) som utgjør størstedelen av informasjonssektoren, er preget av at mange foretak driver med virksomhet innenfor flere næringer. Enheten plasseres i den næringen der den har sin hovedvirksomhet. Dersom en enhet endrer hovedvirksomhet, kan dette tilsi at den må skifte næring i statistikken. Innenfor næringshovedområde J er slike skifter mer vanlige enn i andre bransjer. Dette medfører at tall fra år til år ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare. I forbindelse med overgang til ny næringsstandard er det samtidig avdekket at en del enheter har ligget feilplassert. Dette innebærer at antallet næringskorrigeringer mellom 2007 og 2008 er høyere enn normalt.

Tabeller: