53538
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
53538
Nedgang i innholds- og mediesektoren
statistikk
2011-08-29T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i innholds- og mediesektoren

Innholds- og mediesektoren hadde en nedgang i omsetning på 5 prosent fra 2008 til 2009. Sysselsetting og bearbeidingsverdi falt også i denne perioden, med henholdsvis 3,9 og 5,1 prosent.

Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet, som er det dominerende næringsområdet innenfor innholds- og mediesektoren, gikk mest ned og endte på 28,4 milliarder i omsetning. Dette er 6,8 prosent lavere enn året før. Bearbeidingsverdien gikk ned 8,6 prosent til 11,3 milliarder kroner, og sysselsettingen endte ned 6,4 prosent til 16 100 sysselsatte.

Film, video og fjernsynsprogrammer økte

Innenfor innholds- og mediesektoren er det kun virksomhetene innenfor film, video og fjernsynsprogrammer som kan vise til vekst i sysselsatte, omsetning og bearbeidingsverdi i 2009. Omsetningen steg 0,8 prosent, eller omtrent 50 millioner kroner, fra 2008, og endte på nærmere 6,3 milliarder i 2009. Sysselsettingen steg med 3,4 prosent til 3 750 personer. Bearbeidingsverdien steg med 4,3 prosent, og endte på 2,1 milliarder kroner.

Økt verdiskapning i informasjonssektoren

Sysselsettingen innenfor informasjonssektoren som helhet gikk ned med 1 prosent fra 2008 til 2009, og endte på vel 100 000 personer. Omsetningen sank omtrent 2 prosent, og endte på nærmere 236 milliarder kroner. Til sammen skapte sektoren verdier, målt i bearbeidingsverdi, for nærmere 94 milliarder kroner i 2009. Dette tilsvarer en vekst på 3 prosent fra året før.

Omsetningen innenfor IKT-industri fortsetter å falle

Omsetningen innenfor IKT-industri falt til 9,4 milliarder, som er en nedgang på 16 prosent fra året før. Dette er samme utvikling som fra 2007 til 2008. Samtidig gikk sysselsettingen ned 7,9 prosent til 4 000 personer, mens verdiskapning målt ved bearbeidingsverdi falt med nærmere 800 millioner kroner, eller 20,5 prosent.

En liten oppgang innenfor IKT-tjenester

Innenfor IKT-sektoren er det kun IKT-tjenester som kan vise til en vekst fra 2008 til 2009. Veksten i omsetningen var 0,8 prosent til 137 milliarder. Det førte til økt verdiskapning med 8,3 prosent. IKT-tjenester sysselsetter flest innenfor IKT-sektoren. Antall sysselsatte her steg med over 1 prosent, til 58 800 sysselsatte i 2009.

Tabeller: