84471
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktoms/aar
84471
Omsetningsvekst i informasjonssektoren
statistikk
2012-08-30T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
iktoms, Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt), forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-industri, IKT-varehandel, sysselsatte, omsetning, verdiskapingInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsvekst i informasjonssektoren

Informasjonssektoren, som består av IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren, økte omsetningen i 2010. Veksten var størst i IKT-sektoren.

Informasjonssektoren omsatte for hele 247,9 milliarder kroner i 2010. Dette tilsvarer en økning på 5 prosent fra året før. Verdiskapningen, målt i bearbeidingsverdi, var på 97,6 milliarder kroner, 4 prosent mer enn i 2009. Bruttoinvesteringene gikk derimot ned med 3,5 prosent, og endte på 9,2 milliarder kroner, i den samme perioden. Sysselsettingen holdt seg stabil og utgjorde i underkant av 100 000 personer.

Omsetningsvekst i informasjonssektoren, etter gruppe, 2007-2010 (2007=100)

Høyere omsetningsvekst i IKT-sektoren

Omsetningen i informasjonssektoren domineres fortsatt av IKT-sektoren, der omsetningen steg med 6 prosent. I innholds- og mediesektoren økte omsetningen med 1 prosent. IKT-sektoren sysselsatte 73 871 personer i 2010, dette tilsvarte en økning på 1,5 prosent fra 2009. Antall sysselsatte i innholds- og mediesektoren gikk derimot ned 3 prosent, til 26 051 personer. I 2010 var IKT-sektorens bruttoinvesteringer på 8,7 milliarder kroner. Dette er omtrent det samme nivået som i 2009. Innenfor innholds- og mediesektoren utgjorde bruttoinvesteringene 525,6 millioner kroner, noe som tilsvarte 267,4 millioner kroner mindre enn i 2009.

Flere sysselsatte innenfor IKT-tjenester

Målt i omsetning, utgjorde IKT-tjenester 72 prosent av IKT-sektoren i 2010. IKT-tjenester omsatte for 144,7 milliarder kroner, eller 6 prosent mer i 2010 enn i 2009. Dette var den eneste gruppen i IKT-sektoren som hadde en økning i antall sysselsatte. I 2010 sysselsatte IKT-tjenester hele 60 285 personer, noe som er 1 458 flere personer enn i 2009. Antallet foretak innenfor denne gruppen var nær uendret. Selv om det var 78 færre foretak i gruppen engroshandel med IKT-utstyr, hadde den likevel størst omsetningsvekst i IKT-sektoren med 8 prosent fra 2009. Den høyeste veksten i verdiskapning, målt i bearbeidingsverdi, ble registrert i IKT-industrien. Her ble det skapt verdier for 3,2 milliarder kroner, snaut 8 prosent mer enn i 2009. Bruttoinvesteringene i IKT-industrien var på 209,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 35 prosent fra året før.

Fall i bruttoinvesteringer i forlagsvirksomhet

Innenfor innholds- og mediesektoren var det produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak som hadde størst vekst i verdiskapning, målt i bearbeidingsverdi. Verdiskapningen steg med 16 prosent, til 240 millioner kroner, fra 2009. Denne gruppen hadde også en sterk økning i antall foretak, fra 502 foretak i 2009 til 557 foretak i 2010. Radio- og fjernsynskringkasting hadde den største omsetningsøkningen innenfor innholds- og mediesektoren. Økningen var på 8 prosent, og omsetningen utgjorde 9,6 milliarder kroner. Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet omsatte for 28 milliarder kroner i 2010, omtrent det samme som i 2009. Sysselsettingen sank med 6 prosent i denne gruppen, og bruttoinvesteringene gikk ned 217 millioner til tilnærmet null i 2010.

Tallene for antall foretak, driftsinntekter, driftskostnader, brutto driftsresultat, lønnskostnader, produksjonsverdi og bruttoinvesteringer er publisert for første gang fra og med 2009.

Tabeller: