125083_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktbruks/aar
125083
4 av 5 i staten bruker sosiale medier
statistikk
2013-09-30T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Offentlig sektor
no
iktbruks, Digitalisering og IKT i offentlig sektor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektronisk kommunikasjon, elektronisk saksbehandling, elektroniske tjenester, elektroniske skjemaer, internettbruk, IT-systemer, IT-strategi, sikkerhetsløsningerInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Offentlig forvaltning , Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
false

Digitalisering og IKT i offentlig sektor2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

4 av 5 i staten bruker sosiale medier

81 prosent av statlige virksomheter bruker sosiale medier i kontakten med innbyggerne. Det er en økning på hele 17 prosentpoeng fra 2012. Stadig flere av virksomhetene bruker også tjenester i nettskyen. Det er særlig publikum som har nytte av økt IKT-satsing.

IKT-utgifter i staten. Millioner kroner
20112012Endring i prosent
Alle næringer10 821,511 078,52,4
Offentlig administrasjon og forvaltning4 060,74 236,54,3
Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker1 417,51 809,727,7
Undervisning i høyere utdanning797,3768,5-3,6
Sykehustjenester2 914,83 297,013,1
Andre næringer1 631,2966,8-40,7

Nesten alle statlige virksomheter anser nettsamfunn og mikroblogger som relevante tjenester. Nærmere 70 prosent av virksomhetene har brukere på Facebook eller andre nettsamfunn. Bortimot alle høyskoler og universiteter bruker ett eller flere nettsamfunn, mens andelen er på vel 60 prosent av virksomhetene innenfor sykehustjenester og offentlig administrasjon.

Mikroblogger, som for eksempel Twitter, er også populære tjenester og benyttes av 62 prosent av statlige virksomheter. Denne tjenesten har også flest brukere fra høyskoler og universiteter med 75 prosent av virksomhetene.

41 prosent av virksomhetene bruker YouTube eller andre internettjenester for innholdsdeling. 35 prosent blogger på virksomhetens nettside, mens 14 prosent deltar på digitale dugnadsarenaer, som wikier.

Flere nettskybrukere

37 prosent av statlige virksomheter bruker én eller flere nettskytjenester. I 2012 var andelen 26 prosent, altså en økning på 11 prosentpoeng. Det er særlig webanalyseverktøy og virtuelle møterom som benyttes i skyen, med henholdsvis 41 og 43 prosent av de statlige virksomhetene som bruker nettskytjenester. Andelen brukere av webanalyseverktøy har imidlertid gått ned fra 50 prosent i 2012. Bare 10 prosent av statlige nettskybrukere bruker skyen som back-up.

Brukerne har mest nytte av IT-prosjekter

Av statlige virksomheter er det flest som mener at deres brukere har kommet best ut av virksomhetens IT-prosjekter siste to år. I 2013 svarer 65 prosent at prosjektene har gitt stor eller ganske stor gevinst i form av økt kvalitet på virksomhetens tjenester. Det er en økning fra 58 prosent året før. Nesten 40 prosent svarer at IT-prosjektene har ført til økt bruk av nettbaserte selvbetjeningsløsninger. I tillegg rapporterer 38 prosent av virksomhetene at saksbehandlingstiden har gått ned. Dette er 7 prosentpoeng flere enn i 2012.

Det er også en større andel statlige virksomheter som opplever interne forbedringer som følge av IT-prosjekter i 2013 enn året før. 54 prosent av virksomhetene opplever bedre arbeidsrutiner, og 44 prosent mener prosjektene har ført til bedre samhandling med andre virksomheter. I 2012 var andelene henholdsvis 50 og 39 prosent.

Økte IKT-utgifter i 2012

Statlige IKT-utgifter økte med 2,4 prosent fra 2011 til 11,1 milliarder kroner i 2012. IKT-utgiftene inkluderer kjøp og leie av utstyr og programvare i tillegg til kjøp av eksterne tjenester. Lønnskostnader til egne IKT-ansatte er ikke inkludert i utgiftene.

Offentlig administrasjon og forvaltning brukte 4,2 milliarder kroner til IKT i 2012. Av dette ble 1,2 milliarder kroner brukt innenfor næringsvirksomhet og arbeidsmarked, som er en økning på 16 prosent fra året før. Innenfor offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker, økte IKT-utgiftene med hele 28 prosent til 1,8 milliarder kroner.

Staten brukte 8 500 årsverk til utvikling og drift av virksomhetenes IT-systemer i 2012. 54 prosent av virksomhetene forsøkte å rekruttere personer med IKT-kompetanse i løpet av året, og 54 prosent av de som forsøkte dette, opplevde at rekrutteringen var vanskelig.

Endring i statistikkgrunnlaget gir utslag for "andre næringer"Åpne og lesLukk

Nedgangen i IKT-utgifter i ”andre næringer” fra 2011 til 2012 skyldes i noen grad populasjonsendring og næringsendring.