IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten

Publisert:

I 2017 svarte én av tre statlige virksomheter at de planlegger å redusere antall ansatte som følge av investeringer i IKT. Særlig innenfor sykehustjenester forventes denne effekten.

 

Flere og flere statlige virksomheter forventer lavere bemanning som følge av IKT-investeringene. I 2017 svarer 33 prosent av virksomhetene at de planlegger færre ansatte som følge av innføring av nye IKT-systemer. Det er en økning fra 28 prosent i 2016. 7 prosent anser det ikke som relevant å nedbemanne etter IKT-investeringer i deres virksomhet.

Figur 1. Andel av næringer som vil nedbemanne etter IKT-investeringer

2016 2017
Andre statlige virksomheter 37 30
Off. adm. av helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern¹ 15 37
Off. adm. av næringsvirksomhet og arbeidsmarked 21 23
Off. adm. av utenriks- og sikkerhetssaker 15 11
Generell offentlig administrasjon 31 29
Undervisning i høyere utdanning 29 27
Sykehustjenester 59 77
Hele staten 28 33

På noen områder tar det tid å høste gevinster fra IKT-prosjekter. I 2015 forventet 25 prosent av statlige virksomheter nedbemanning som følge av innføring av nye IKT-systemer. To år etterpå svarer 7 prosent at de i ganske stor eller svært stor grad har redusert bemanningen som følge av de siste to års IKT-prosjekter.

Mer effektive sykehustjenester?

Det er særlig statlige virksomheter innenfor sykehustjenester som forventer at IKT-investeringene skal redusere behovet for arbeidskraft. Andelen virksomheter som forventer nedbemanning, har økt fra 59 prosent i 2016 til 77 prosent i 2017.

Det er også innenfor sykehustjenester at flest statlige virksomheter har opplevd nedbemanning som følge av IKT-prosjekter de siste to årene. I 2017 opplyser 23 prosent at det har vært reduksjon i antall ansatte i ganske stor grad eller svært stor grad i perioden. Året før var andelen bare 9 prosent. 

Nedbemanning krever mer effektive ansatte

Riktige investeringer i IKT skaper miljø for mer produktive ansatte. Henholdsvis 94 og 90 prosent av virksomhetene forventer at innføring av nye IKT-systemer skal forbedre arbeidsrutiner og IKT-infrastruktur.

Det er noen forskjeller mellom forventninger og faktiske endringer som følge av IKT-prosjektene. I 2015 var det 88 prosent som planla omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. To år etterpå opplyser 54 prosent at de faktisk har opplevd slik effekt fra prosjektene.

Det er større andel som har fått mer robust og sikker IKT-infrastruktur i løpet av perioden. 9 av 10 virksomheter planla forbedring på området i 2015, og nesten 7 av 10 opplevde det innen to år.

Se også: Difi: IKT-utgifter i statsforvaltningen, ekskl. Forsvaret

Kontakt