Offentlig sektor sliter med rekruttering av IKT-spesialister

Publisert:

Tre av fire statlige virksomheter som har forsøkt å ansette IKT-spesialister det siste året opplevde problemer. Blant kommunene er det tilsvarende tallet 36 prosent. 

Det viser den nyeste undersøkelsen om Bruk av IKT i offentlig sektor. Med problemer menes det at det har tatt mer enn tre måneder å få rekruttert noen med ønsket kompetanse, eller at virksomheten eller kommunen måtte ansette noen med en annen formell kompetanse enn den de søkte etter.

Flere rapporterer om slike problemer når de har forsøkt å rekruttere nå enn ved forrige undersøkelse i 2018, både i statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. For statlige foretak er det 73 prosent av dem som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister som har hatt problemer det siste året, mens det året før var 55 prosent som hadde opplevd slike problemer.

Det er imidlertid store variasjoner i offentlig sektor når det gjelder hvor mange som opplever vanskeligheter i en rekrutteringsprosess. Blant kommunene har andelen vært mer stabil. 36 prosent opplevde problemer i forsøk på å ansette IKT-spesialister i 2019, mot 32 prosent året før.

1 Beregnet av andelen virksomheter som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister i løpet av det siste året

Figur 1. Har hatt problemer med å rekruttere IKT-spesialister¹

2018 2019
Statlige virksomheter 54.8 73.2
Kommuner 31.8 35.5
Fylkeskommuner 33.3 50

Behovet for spesialister virker å øke med størrelse

Kommuner med flere innbyggere, og statlige virksomheter med mange ansatte, forsøker oftere å ansette personer med høy IKT-kompetanse.

Mer enn fire av fem kommuner med minst 40 000 innbyggere har forsøkt å rekruttere IKT-kompetanse det siste året, mens kun 27 prosent av kommunene med færre enn 5000 innbyggere har gjort det samme.

Blant statlige virksomheter med færre enn 100 ansatte har kun én av tre forsøkt å rekruttere IKT-spesialister. I de største statlige virksomhetene med mer enn 1000 ansatte, har mer enn ni av ti prøvd å rekruttere slik kompetanse.

Figur 2. Andeler i offentlig sektor som har forsøkt å rekruttere IKT-spesialister

Under 100 ansatte Under 5000 innbyggere 100-499 ansatte 5000-14999 innbyggere 500-999 ansatte 15000-39999 innbyggere Minst 1000 ansatte Minst 40000 innbyggere
Statlige virksomheter 33.9 51.7 90.5 93.6
Kommuner 23.3 38.5 56.4 81.0

Oppleves som hinder for digital utvikling 

Stadig flere statlige virksomheter rapporterer også at manglende kompetanse i stor eller ganske stor grad er et hinder for utviklingen av digitale løsninger. Andelen har økt jevnlig siden 2013, som er det første året med tilgjengelige tall.

I 2019 var det 36 prosent av de statlige virksomhetene som rapporterte mangel på kompetanse som et problem. For kommuner er andelen hele 43 prosent.

Flere og mer detaljerte tall i Statistikkbanken

Undersøkelsen dekker flere tema og spørsmål som ikke nevnes i denne artikkelen. Det finnes blant annet også data for kommuner og fylkeskommuner. I Statistikkbanken kan du finne flere tall, i tillegg til detaljerte inndelinger etter ansatte og innbyggere.

Kontakt