Norske kommuner sliter med digital kompetanse

Publisert:

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

I rapporten Digitalisering i kommunene: Overblikk over tilstanden i 2018 har norske kommuner svart på en rekke spørsmål knyttet til digitalisering.

I 2018 svarte for eksempel rundt 30 prosent at de mangler en IKT-strategi for kommunen sin.

– Noen av disse har imidlertid meldt at de holder på å utarbeide en strategi, men dette gjelder kun noen få, sier Ole Røgeberg i SSB, en av rapportforfatterne.

Kompetansen som mangler

Kommunene har også problemer med å få tak i folk med den riktige kompetansen. 42 prosent oppgir at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad har vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester, mens bare 20 prosent av kommunene har få eller ingen problemer.

– Manglende kompetanse gjelder først og fremst kommuner som bruker egne ansatte for å utføre kommunens digitale tjenester og i mindre grad kommuner som baserer seg på eksterne leverandører, påpeker Røgeberg.

70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister.

– Dette kan tyde på enten finansielle begrensninger eller på manglende relevant kompetanse på arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker og medforfatter av rapporten Marina Rybalka.

Kommuner rundt Oslo sliter med rekrutteringen

Rapporten viser at det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med den riktige kompetansen.

– Mulige årsaker er stor etterspørsel etter IKT-spesialister i hovedstaden og trolig mer attraktive jobber for dem der enn i kommunene rundt. Det gjør det vanskelig for disse kommunene å rekruttere dem, understreker Rybalka.

Fortsatt stort utviklingspotensial

Det er bruk av skytjenester og tilbud av digitale tjenester som fortsatt har et utviklingspotensial blant kommunene. Samtidig viser rapporten at kommunene er veldig aktive brukere av digitale løsninger for innkjøp og anskaffelser.

Sjekk den digitale tilstanden i din kommune 

Digitaliseringsindikatorer i kommunene. 2018

Dette kartet viser et sett av indikatorer som gjenspeiler tre hovedtemaer knyttet til digitaliserings­prosessen, nemlig digital prioritering, digital kompetanse og digital aktivitet.

  • Det første temaet, kalt digital prioritering, sier noe om hvor omfattende kommunenes IKT-/digitaliseringsstrategi og IKT-prosjekter er.
  • Det andre temaet, kalt digital kompetanse, sier noe om bruk av kompetanse i kommunene. Temaet bygger på omfanget av bruk av eksterne leverandører, hvorvidt man har rekruttert IKT-spesialister og eventuelle problemer knyttet til dette.
  • Det siste temaet, kalt digital aktivitet, viser hvor aktive kommunene er til å bruke og tilby digitale tjenester.

Klikk her for å åpne dette kartet i fullvisning.