Bruk av IKT i næringslivet2016

Innhald

Arkiv for Bruk av IKT i næringslivet - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
31. august 2016 2016 Eitt av tre føretak kjøper reklame på internett
11. september 2015 2015 Seks av ti føretak bruker sosiale nettverk
1. oktober 2014 2014 Tre av ti føretak kjøper nettskytenester
1. oktober 2013 2013 Eitt av to føretak bruker sosiale medium
8. oktober 2012 2012 I sju av ti føretak kan dei jobbe kvar dei vil
28. september 2011 2011 Styresmaktenes heimesider er viktige
1. oktober 2010 2010 Omfattande utveksling av elektroniske data
7. mars 2000 1999 46 prosent har heimeside på Internett
14. mars 2000 1999 En av ti har omsetning via Internett
29. februar 2000 1999 To av tre foretak har Internett
15. mars 2001 2000 Halvparten har heimeside
18. januar 2001 1999-2000 Norsk næringsliv nordisk IKT-sinke?
8. mars 2001 2000 Flere foretak på nett
18. mars 2002 2001 Fire av fem føretak har Internett
22. mars 2001 2000 Flere foretak driver e-handel
1. desember 2003 2003 Ni av ti føretak har Internett
17. april 2002 2000-2001 Norsk næringsliv bruker IKT minst
15. september 2006 2006 Stagnert bruk av offentlege elektroniske tenester
8. desember 2004 2004 Stor auke i Internett-salet
20. september 2007 2007 To av tre nøgde med offentlege elektroniske tenester
26. oktober 2005 2005 Halvparten har breiband
22. september 2009 2009 Stor skilnad på heimesidene
18. september 2008 2008 Kvar femte krone gjennom elektronisk sal