Åtte av ti har handlet på nett det siste året

Publisert:

80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Billetter til arrangementer, klær og sportsutstyr er blant det vanligste å kjøpe.

Andelen av befolkningen som har handlet på nett har økt med 3 prosentpoeng fra i fjor, viser nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.

Dette følger trenden med en jevn stigning siden 2009, da det for første gang ble samlet inn data om nordmenns netthandelsvaner. For 10 år siden var det 67 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år som hadde handlet på nett i løpet av de siste 12 månedene.

Figur 1. Andel av befolkningen som handler på nett, etter alder

16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-79 år
Netthandlet siste 3 mnd 67 78 81 73 61 31 22
Netthandlet siste 12 mnd 89 93 96 86 75 45 35
Aldri netthandlet 7 4 3 6 16 37 39

Videre ser man av figur 1 at det er relativt lik andel i alle aldersgrupper opp til 54 år som har handlet på nett. Deretter faller andelen gradvis i de tre eldste aldersgruppene. Den høyeste andelen som har handlet på nett finner vi for de mellom 35 og 44 år, der 96 prosent har handlet i løpet av de siste tolv månedene, mens 81 prosent har handlet på nett i løpet av de tre siste månedene.

Norske og europeiske tall har litt forskjellige aldersgrupper

I undersøkelsen samles det inn tall for aldersgruppen 16-79 år. I statistikkbanken deler vi inn i følgende aldersgrupper: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år og 75-79 år. Eurostat bruker tall for aldersgruppen 16-74 år, så for europeiske sammenligninger må denne aldersinndelingen benyttes.

Klær, sportsutstyr og arrangementsbilletter mest populære

Billetter til arrangementer ser ut til å være det aller mest populære å handle på nett. Hele 51 prosent av de spurte i undersøkelsen hadde kjøpt dette i løpet av det siste året. Videre følger klær og/eller sportsutstyr, som 49 prosent har handlet, før film/musikk med 48 prosent. 

Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet forskjellige varer på nett siste 12 måneder

Mat/kolonial Datamaskinutstyr Dataprogrammer Elektrisk utstyr Husholdningsprodukter Bøker, aviser, etc. Film/musikk Klær og sportsartikler Billetter til arrangementer
Andel (prosent) 13 13 23 23 30 37 48 49 51

Færre handler mat på nett

Av de forskjellige varene det blir spurt om i undersøkelsen, er mat og dagligvarer det som handles av færrest over nett, med kun 13 prosent. Denne typen varer hadde en jevn økning fram til 2017, mens det har vært en svak nedgang fra 2017 til 2019.

Det er en liten andel flere menn enn kvinner som har handlet matvarer på nett, med 14 prosent for menn mot 12 prosent for kvinner.

Eldre kjøper lite strømmetjenester

Den eldste aldersgruppen skiller seg klarest ut når det kommer til kjøp eller bestilling av filmer og musikk, som også inkluderer abonnement på strømmetjenester. 56 prosent av de mellom 16 og 64 har handlet dette på nett, mens det tilsvarende tallet for de mellom 65 og 79 år kun er 9 prosent.

Denne typen varer er også den som har hatt størst økning de siste fem årene, da det i 2014 var 33 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 som hadde handlet film og musikk inkludert strømmetjenester på nett. Det har altså vært en økning på 15 prosentpoeng siden 2014.

Kontakt