Publisert Tittel Åpne
6. mai 2021 Økt digitalisering i offentlig sektor som følge av koronapandemien Artikkel
16. september 2020 Digital kompetanse en økende utfordring for kommunene Artikkel
29. april 2019 Offentlig sektor sliter med rekruttering av IKT-spesialister Artikkel
29. mai 2018 Færre IKT-sikkerhetsproblemer i staten Artikkel
9. mai 2017 IKT-investeringer vil redusere bemanningen i staten Artikkel