Bruk av IKT i offentlig sektor2016

Innhold

Arkiv for Bruk av IKT i offentlig sektor - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. november 2005 2005 Forventer bedre tjenester med IKT
15. september 2006 2006 Statlige foretak tar i bruk e-handel
13. mai 2009 2008 40 prosent kjøpes inn elektronisk
14. februar 2008 2007 4,7 milliarder på IKT i statlige foretak
16. november 2004 2004 Satsing på elektroniske tjenester og IKT-sikkerhet
30. september 2013 2013 4 av 5 i staten bruker sosiale medier
27. september 2012 2012 Få forbedringer i IT-sikkerheten
9. september 2014 2014 IKT-prosjekter forbedrer statlige tjenester
11. mai 2015 2015 IKT-utstyr på avveier i statlige virksomheter
21. september 2016 2016 Flere bruker offentlige digitale tjenester

For tidligere publiseringer se også: Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt).