Statistikkområde

Svalbard: Offentlig sektor

Alt innhold for delområdet offentlig sektor

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter

  Statens utgifter på Svalbard økte med 10 prosent fra 2018 til 2019. Utgiftene på øygruppen er nær seks ganger så høye som inntektene.

  Artikkel
 • Stor økning i utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 35 prosent fra 2017 til 2018. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel
 • Stor økning i Svalbard-utgiftene

  Statens utgifter på Svalbard økte med 13 prosent fra 2016 til 2017 og passerte 1 milliard kroner for første gang. Nye utgiftstyper står bak mesteparten av økningen.

  Artikkel
 • Svalbard blir mer likt fastlandet

  Med nedbyggingen av kulldriften i «Store Norske» er det blitt langt færre statlige ansatte på Svalbard. Samtidig gir økt turisme flere jobber i privat sektor.

  Artikkel
 • Dette er Svalbard 2016

  En bred og lettfattelig fremstilling av samfunn, næringsliv, natur og miljø.

  Publikasjon
 • Stopp i utgiftsveksten

  Etter flere år med sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter på Svalbard falt utgiftene med 6 prosent fra 2014 til 2015.

  Artikkel